הרעיון של שיפור בתי הספר על ידי פיתוח קהילות למידה מקצועיות נמצא כעת באופנה. אנשים משתמשים במונח זה כדי לתאר כל שילוב שאפשר להעלות על הדעת של אנשים בעלי עניין בחינוך – מצוות הוראה כיתתי ועד צוות בית-ספרי, מורים של שכבה בחינוך העל-יסודי, בתי ספר במחוז שלם, מחלקת חינוך ממלכתית, ארגון מקצועי לאומי וכו'. למעשה, המושג ניתן לפרשנויות רבות עד כי הוא בסכנה של איבוד המשמעות.

DuFour, 2004

כחלק מתהליך ההסדרה עלה הצורך לקבוע מה יהיו מאפייניה שלן קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית אשר תקבל הכרה ממשרד החינוך.

קרא גם:

תפריט