יש מודלים שונים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות. במסגרת מהלך ההסדרה הוגדרו שלושה מודלים אשר יוכרו ויתוקצבו על ידי משרד החינוך. מאז שנת תשע"ח פועל פורום אשר בוחן את המודלים כדי לשפר ו/או לשנות אותם.

קרא גם:

תפריט