"זה לא שיעור רגיל. יש כאן שיעור אחר": יישום דגם הסבב בהוראת מקצועות הומניסטיים בגישה בין-תחומית

"זה לא שיעור רגיל. יש כאן שיעור אחר": יישום דגם הסבב בהוראת מקצועות הומניסטיים בגישה בין-תחומית
תקציר

המחקר המתואר במאמר זה עוסק בשני היבטים של חדשנות בהוראה אשר התלכדו לדגם הוראה שמטרתו לתת מענה לאתגרי ההוראה והלמידה במאה ה-21 .המחקר עקב אחר התכנון והיישום של דגם הסבב בהוראה, הכולל חלוקה של השיעור לשלושה מרחבים: אישי, קבוצתי ולמידה עם המורה. לפחות אחד משלושת מרחבי הלמידה הוא מתוקשב. הוראה ולמידה בהתאם לדגם הזה מאפשרות דיפרנציאליוּת, אקטיביות ואוטונומיה של התלמידים בלמידה. במחקר זה נוסה לראשונה דגם הסבב בהוראת מקצועות מרובי מלל, ואלה נלמדו בגישה בין-תחומית. במחקר נבדקו תפיסות של מתכשרים להוראה שהתנסו ביישום דגם הסבב בהוראה בגישה בין- תחומית. מניתוח הממצאים עולה כי שילוב שני היבטי החדשנות (יישום דגם הסבב בהוראה וגישה בין-תחומית) יצר למידה אשר מעוררת עניין בקרב התלמידים, מגבירה את הבנתם ומעמיקה את הבנת נושאי הלימוד בקרב המתכשרים להוראה. עם זאת, תפיסתם של המתכשרים להוראה את דגם ההוראה החדשני הייתה דואלית: הם ציינו יתרונות וחסרונות של הדגם והציעו דרכים להתמודד עם הקשיים בהיבט התוכני (השילוב הבין-תחומי) ובהיבט הפדגוגי-ארגוני (התאמת דגם הלמידה לסוגי תלמידים והתאמת הלמידה לזמן המוקצב ולחלל הלמידה).

הורדת קובץ המאמר
תפריט