"לחפש דרך חדשה ולא לפעול על אוטומט": תפיסת החשיבה היצירתית של סטודנטים להוראה לגיל הרך והשלכותיה בשדה החינוך

"לחפש דרך חדשה ולא לפעול על אוטומט": תפיסת החשיבה היצירתית של סטודנטים להוראה לגיל הרך והשלכותיה בשדה החינוך
תקציר

חשיבה יצירתית היא אחת המיומנויות הנדרשות במאה ה־ 21. זהו תהליך של הפקת רעיונות מקוריים ויעילים המאפשרים לאדם להתמודד עם השינויים המהירים בסביבתו ולהסתגל אליהם. אחד הגורמים המניעים את אנשי החינוך לקדם מיומנות זו הוא תפיסותיהם בנוגע לחשיבה יצירתית. מטרת מחקר זה היא למפות את תפיסותיהם של סטודנטים להוראה לגיל הרך על חשיבה יצירתית, מתוך הנחה שעשייתם החינוכית היא פועל יוצא של תפיסותיהם. 138 סטודנטים ממכללות שונות בארץ ענו על שאלון אינטרנטי שבחן את תפיסותיהם על חשיבה יצירתית בהיבט האישי והמקצועי ואת יכולתם לפתור אתגרים באופן יצירתי. ממצאי המחקר מצביעים על כך שלסטודנטים יש ידע ראשוני על חשיבה יצירתית, אולם יש פער בין ידע זה ובין הידע הפדגוגי והמעשי. התמונה שהתקבלה מעודדת, שכן הסטודנטים תופסים את היצירתיות כמיומנות הניתנת להשגה ולקידום הן אצל הגננת והן אצל ילדי הגן. הם מבינים את החשיבות שבפיתוח חשיבה יצירתית ומעוניינים לקדמה. על סמך ממצאים אלו מוצע מודל תהליכי. מודל זה יכול ליצור תשתית לפיתוח החשיבה היצירתית בקרב סטודנטים בהכשרה להוראה לגיל הרך וכן לפתוח פתח למחקרי המשך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט