מחקר פעולה: ידע ויצירתו המשותפת בשדה

מחקר פעולה: ידע ויצירתו המשותפת בשדה
תקציר

מאמר זה עוסק במחקר פעולה כדרך לגיטימית ליצירת ידע על ידי אנשי מעשה החוקרים את עבודתם, דרך העולה בקנה אחד עם התפתחות העיסוק בהוראה לפרופסיה אקדמית.* אפשר להגדיר למחקר פעולה שלושה תפקידים: לקדם את הידע והתובנה של הפרקטיקה על ידי אנשי הפרקטיקה, לשפר את העשייה וכן לקדם ולהעצים את עובדי השדה למעמד של יוצרי ידע. חשוב לנהוג במחקר פעולה על פי אמות מידה של שיטתיות וקפדנות הנדרשות מכל מחקר, ולטפח את ערכי השוויון, השחרור והדמוקרטיה הגלומים בו. מחקר פעולה הוא אמצעי ראוי לקידום יחסי גומלין בין מוסדות אקדמיים, ובמיוחד מכללות להכשרת מורים, לבין השדה, כאשר מורים מביאים למחקר את הידע האישי והפרקטי שלהם, בעוד החוקרים מן האקדמיה מביאים למחקר ידע תאורטי ומתודולוגי. מסגרת של בתי ספר לפיתוח מקצועי טומנת בחובה אפשרויות רבות לשיתופיות בין כל הגורמים המעורבים במחקר הפעולה. על אף קשיי ההפצה והיישום של מחקר זה מומלץ להתחיל את החינוך לחקירה עוד בשלב ההכשרה המקצועית, ולשלב אותו גם במסגרת עבודתם השוטפת של מורים ותהליכי התפתחותם המקצועית. המאמר מתאר מחקרי פעולה המתקיימים במכללות להכשרת מורים בארץ בשיתוף עם בתי ספר, וממליץ לתמוך במחקר זה כנתיב התפתחות חשוב של מורים לשיפור מעמדם המקצועי וכמקדם את תרומת המחקר החינוכי למקצוע ולידע ההוראה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט