תרומתם של משאבים אישיים ושימושים באינטרנט לניבוי תחושת הבדידות של סטודנטיות להוראה עם וללא לקויות למידה או הפרעת קשב

תרומתם של משאבים אישיים ושימושים באינטרנט לניבוי תחושת הבדידות של סטודנטיות להוראה עם וללא לקויות למידה או הפרעת קשב

The contribution of personal resources and Internet use in predicting the loneliness of education students with and without LD or ADHD

פורסם באתר: 17-06-2021
המאמר המלא
תקציר

מטרת המחקר המתואר הייתה לבחון את תרומתם של משאבים אישיים ושימושים באינטרנט לניבוי תחושת הבדידות של סטודנטיות עם וללא לקויות למידה או הפרעת קשב. במחקר השתתפו 180סטודנטיות הלומדות חינוך מיוחד במכללה להוראה במרכז הארץ: 62 סטודנטיות עם לקויות למידה או הפרעת קשב (לרבות כאלו עם שתי הלקויות), ו-118 סטודנטיות ללא לקות. באמצעות שאלוני דיווח עצמי נבחנו תחושת הבדידות, התקווה, תחושת החוללוּת העצמית, תחושת הקוהרנטיות והשימושים של הסטודנטיות באינטרנט (למטרות של פעילוּת ומעורבות חברתית, כמו גם לצורכי הנאה ו"בריחה מהמציאות"). מתוצאות המחקר עולה כי הסטודנטיות עם לקויות למידה או הפרעת קשב דיווחו על רמות גבוהות יותר של בדידות ועל רמות נמוכות יותר של תקווה, תחושת חוללות עצמית ותחושת קוהרנטיות מהסטודנטיות ללא הלקות. כמו כן אלה עם הלקות השתמשו באינטרנט יותר (הן על מנת להגביר את מעורבותן החברתית הן לצרכים של מרגוע ו"בריחה מהמציאות") ותפסו אותו כגורם המחליש קשרים חברתיים יותר מכפי שתפסו אותו הסטודנטיות ללא הלקות. בניתוחי רגרסיה מרובה נמצאו תרומה ייחודית של תחושת הקוהרנטיות בשתי הקבוצות ותרומה ייחודית ושונה של כל אחד מהשימושים באינטרנט בכל אחת משתי הקבוצות להסבר תחושת הבדידות.

Abstract

The goal of this study was to explore the contribution of personal resources and Internet use in predicting loneliness in college students with and without LD or ADHD. Participants included 180 female students studying special education ,at a teachers' college in central Israel: 62 students with LD, ADHD, or both and 118 students without any diagnosed disability. Five questionnaires assessed loneliness, hope, self-efficacy, sense of coherence, and different types of Internet use (e.g., for activities and social involvement, for pleasure, or "escaping from reality"). Results indicated that students with LD or ADHD reported higher levels of loneliness and lower levels of hope, self-efficacy, and sense of coherence than students without a disability. Moreover, students with LD or ADHD use the Internet to increase their social involvement, relaxation, and "escaping from reality" more than their peers without disabilities. They also perceive the Internet as weakening social ties. Multiple regression analyses revealed a unique .contribution of sense of coherence for both groups (with and without disabilities) A unique and different contribution of each type of Internet use was found in .predicting the students' loneliness in each group

הורדת קובץ המאמר
תפריט