צרכים בהתפתחות מקצועית של מכשירי מורים

צרכים בהתפתחות מקצועית של מכשירי מורים

The needs for professional development on the part of teacher educators

תקציר

מחקר זה בחן מהם צורכי ההתפתחות המקצועית של מכשירי מורים העובדים במוסדות להשכלה גבוהה. במחקר השתתפו 1158 מכשירי מורים משבע מדינות או אזורים לאומיים: אנגליה, אירלנד, בלגיה (פלנדריה), הולנד, ישראל, נורבגיה וסקוטלנד. הם השיבו על שאלון שבדק עניין כללי בהתפתחות מקצועית והעדפות של פעילויות ספציפיות ושל דרכי לימוד. מכשירי המורים הביעו עניין רב בהתפתחות מקצועית. ההעדפה של פעילויות ספציפיות מושפעת מגורמים גלובליים, מקומיים ואישיים. מכשירי מורים מתחילים ובעלי תואר שני מעדיפים פעילויות הקשורות בהוראה, ואילו מכשירי מורים בעלי תואר שלישי העובדים במשרה מלאה מעדיפים פעילויות הקשורות במחקר ובפרסום. דרך הלימוד המועדפת היא למידה מעמיתים ואיתם. בהשוואה למשיבים משאר המדינות, מכשירי המורים מישראל הביעו עניין רב יותר בכמה פעילויות שקשורות במחקר ובפרסום אקדמי, ועניין נמוך יחסית בצפיית עמיתים. במאמר נידונות ההשלכות של ממצאי המחקר על תכניות ההכשרה וההתפתחות המקצועית הנחוצות למכשירי מורים.

Abstract

This study examined the nature of the needs for professional development on the part of teacher educators who work in institutions of higher education. The –research participants comprised 1,158 teacher educators from six main countries England, Ireland, Belgium, Holland, Israel, and Norway – who completed a questionnaire that examined general interest in professional development and .preferences for specific activities and ways of studying The teacher educators expressed a great deal of interest in professional ,development. The preference for specific activities was influenced by global local, and individual factors. Beginning teacher educators and those with Master's degrees prefer activities connected with teaching, while teacher educators with Ph.D. degrees who hold full-time positions prefer activities associated with research and publishing. The preferred way of studying is learning with and ,from colleagues. As compared with respondents from the rest of the countries the teacher educators from Israel expressed greater interest in several activities connected with research and academic publishing, and relatively low interest in observing colleagues. The article discusses the implications of the research findings for the teacher preparation and professional development programs .required by teacher educators

הורדת קובץ המאמר
תפריט