פתיחת קהילה מקצועית

  1. ראשי
  2. פתיחת קהילה מקצועית

הגשת בקשה לפתיחת קהילה מקצועית לומדת בשנה"ל תש"פ

קהילה מקצועית לומדת (קמ"ל) במערכת החינוך בישראל מתייחסת לקבוצת עובדי הוראה ממספר מוסדות חינוך הנפגשת באופן סדיר על מנת ללמוד ולחקור יחד את הפרקטיקה שלהם.
המאפיין המשותף למשתתפים בקמ"ל הוא תחום תוכן או תפקיד ספציפי שבו עוסקים השותפים.
הקהילות באחריות יחידות המטה, אגף או מפמ"ר.

קהילה מקצועית לומדת תקבל הכרה ותגמול ממשרד החינוך בתנאי שהיא עומדת בתנאים הבאים:

1. מאפייני הקהילה

מאפייני הקהילה מותאמים למאפיינים של קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. מאפיינים אלה מופיעים במסמך מאפייני קהילות מורים מקצועיות לומדות בחינוך.

2. תנאי סף לפתיחת הקהילה

הקהילה עומדת בתנאי הסף לפתיחת קמ"ל שהוגדרו על ידי המשרד. תנאי הסף מופיעים במסמך מודלים ותנאי סף להפעלת קהילות מורים מקצועיות לומדות

3. טופס בקשה

המבקשים לפתוח קמ"ל יגישו בקשה על גבי טופס מתאים על פי ההנחיות הבאות (בלחיצה על שם הקובץ ניתן להוריד את הטופס המתאים):

4. הגשת הבקשה

את טופס הבקשה המלא מגישים למו"פ קהילות מקצועיות לומדות בכתובת:
kehilot@macam.ac.il

לפתיחת תכנית חדשה

ימלאו טופס זה מגישי בקשה לפתיחת תכנית חדשה שלא הופעלה בשנת תשע”ט במסגרת משרד החינוך ושבה מספר קהילות (מודל הרשת/מניפה)

לפתיחת תכנית ממשיכה

ימלאו טופס זה מגישי בקשה לפתיחת תכנית שאושרה והתקיימה בשנת תשע”ט במסגרת משרד החינוך (מודל הרשת/מניפה)

לפתיחת קהילה וירטואלית

טופס בקשת פתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית בתש"פ- קהילה בודדת

לפתיחת קהילה בודדת

טופס בקשת פתיחת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית בתש"פ- קהילה בודדת

לוח זמנים לשנה"ל תש"פ:

  • הגשת טופס בקשה לפתיחת הקהילה- עד סוף יוני 2019

  • אישורים יישלחו במהלך חודש יולי

  • בקשות שיתקבלו באיחור יידונו במהלך חודש אוגוסט 2019

תפריט