הגלוי והסמוי ביצירותיהם של אמנים ישראליים
"דור שני" לשואה