גיליונות דפים כתב העת דפים כתב העת דפים הוא כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור מאז 1985 על ידי מכון מופ"ת

אודות כתב העת

כתב העת דפים הוא כתב עת אקדמי שפיט, היוצא לאור מאז 1985 על ידי מכון מופ"ת. דפים נמנה עם כתבי העת המובילים והוותיקים בעברית בתחום הכשרת מורים ומורות ובתחום החינוך ומתפרסמים בו מחקרים תיאורטיים ומעשיים בתחומים אלה, תוך שאיפה מתמדת להרחיב את השיח המחקרי המגוון במסגרתם ולעודדו. מערכת דפים מזמינה חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת להגיש מאמרים בתחומים אלה, במסגרת דיסציפלינה ספציפית, מנקודות מבט רב-תחומיות ומאמרים בעל ערך תיאורטי. כתב העת דפים רואה אור פעמיים בשנה.

מתפרסמים בו מאמרים שלא פורסמו בעבר, בכל שפה, ושלא נשלחו כמועמדים לפרסום בבימה אחרת, לרבות דיגיטלית. על המחקרים לעמוד בכללי האתיקה בצמוד לאישור, כמקובל. עם קבלת מאמר למערכת נשלח אישור לכותב/ת על קבלת המאמר לשולחן המערכת. המאמר נסקר על ידי המערכת, ואם נמצא מתאים לכתב העת הוא מועבר לשיפוט חיצוני. לאחר העברת חוות הדעת לכותב/ת עליו/ה לתקן את המאמר בהתאם ולפי הנחיות המערכת. עם סיומו של שלב השיפוט האקדמי המאמר מועבר לעריכת לשון ולאחר מכן נשלח לכותב/ת לאישור ולתיקונים. המאמר מתפרסם באחד הגיליונות הקרובים של דפים, על פי שיקול דעתה של המערכת. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המאמר בכל שלב.

דוא"ל להגשת מאמרים

dapim@macam.ac.il

עורכות

פרופ' סמדר דוניצה שמידט
smadar.donitsa@macam.ac.il
ד"ר ענת קדרון
kidrone@macam.ac.il

רכזת המערכת

ד"ר רוני רמות
ronyramot@macam.ac.il

חברי וחברות המערכת

פרופ' אורה אביעזר

פרופ' חנוך בן-פזי

ד"ר מיכל גולן

ד"ר אתי גרובגלד

ד"ר חוה גרינספלד

פרופ' יובל דרור

פרופ' ליהוא זיסברג

פרופ' אסתר יוגב

פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א

עריכת לשון וטקסט

מירב כהן-דר

הנחיות להגשת מאמר למערכת דפים

את המאמר יש לשלוח לדוא"ל:
מאמר שלא יוגש על פי ההנחיות יוחזר למחבר/ת.
dapim@macam.ac.il

היקף: מספר המילים הכולל של מאמר המוגש לכתב העת לא יעלה על 7,000 מילה.
כותרת: כותרת המאמר תשקף באופן בהיר וקולע את תוכנו.
תקציר: בראש המאמר יופיעו תקצירים בעברית (150 מילה) ובאנגלית (200 מילה), שיכללו את נושא המאמר ומטרתו, את הטענה המרכזית בו ואת חידושו ותרומתו לתחום הנדון בו.
מילות מפתח: בצמוד לתקציר יש להוסיף שלוש-חמש מילות מפתח.

בעמוד הראשון בקובץ יופיעו:

  • כותרת המאמר
  • שם המחבר/ת
  • פרטים על המחבר/ת (עד 100 מילה)
  • פרטי התקשרות עם המחבר/ת: כתובת דוא"ל ומס' טלפון
  • שיוך מכללתי

במקרה של שני מחברים/ות ומעלה, יש לכלול את פרטי כל אחד ואחת מהם.
בעמוד השני יופיעו כותרת המאמר ותחתיה התקצירים, ללא שם המחבר/ת.
באחריות המחבר/ת לוודא כי גם ביתר עמודי המאמר אין כל אזכור או כל פרט מזהה אחר.

תפריט