גיליונות דפים כתב העת דפים כתב העת דפים הוא כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור מאז 1985 על ידי מכון מופ"ת

על אודות כתב העת

כתב העת דפים הוא כתב עת אקדמי שפיט, היוצא לאור מאז 1985 על ידי מכון מופ"ת. דפים נמנה עם כתבי העת המובילים והוותיקים בעברית בתחום הכשרת מורים ומורות ובתחום החינוך ומתפרסמים בו מחקרים בתחומים אלה, תוך שאיפה מתמדת להרחיב את השיח המחקרי המגוון במסגרתם ולעודדו. מערכת דפים מזמינה חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת להגיש מאמרים בתחומים אלה, במסגרת דיסציפלינה ספציפית, מנקודות מבט רב-תחומיות ומאמרים בעל ערך תיאורטי. כתב העת דפים רואה אור שלוש פעמים בשנה.

מתפרסמים בו מאמרים שלא פורסמו בעבר, בכל שפה, ושלא נשלחו כמועמדים לפרסום בבימה אחרת, לרבות דיגיטלית. על המחקרים לעמוד בכללי האתיקה בצמוד לאישור, כמקובל. עם קבלת מאמר למערכת נשלח אישור לכותב/ת על קבלת המאמר לשולחן המערכת. המאמר נסקר על ידי המערכת, ואם נמצא מתאים לכתב העת הוא מועבר לשיפוט חיצוני. לאחר העברת חוות הדעת לכותב/ת עליו/ה לתקן את המאמר בהתאם ולפי הנחיות המערכת. עם סיומו של שלב השיפוט האקדמי המאמר מועבר לעריכת לשון ולאחר מכן נשלח לכותב/ת לאישור ולתיקונים. המאמר מתפרסם באחד הגיליונות הקרובים של דפים, על פי שיקול דעתה של המערכת. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המאמר בכל שלב.

דוא"ל להגשת מאמרים

dapim@macam.ac.il

עורכות

פרופ' סמדר דוניצה שמידט smadar.donitsa@macam.ac.il
ד"ר ענת קדרון kidrone@macam.ac.il

עורכת משנה

ד"ר רוני רמות ronyramot@macam.ac.il

חברי וחברות המערכת

פרופ' אורה אביעזר

פרופ' עליאן אלקרינאוי

פרופ' חנוך בן-פזי

פרופ' מירי ברק

ד"ר מיכל גולן

ד"ר אתי גרובגלד

פרופ׳ חוה גרינספלד

פרופ' יובל דרור

פרופ' לינור הדר

פרופ' ענת זוהר

פרופ' ליהוא זיסברג

פרופ' קוסאי חאג' יחיא

פרופ' אסתר יוגב

פרופ' רוני לידור

פרופ' אדם לפסטיין

פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א

פרופ' אדם ניר

פרופ' מיכל ציון

פרופ' חן שכטר

עריכת לשון וטקסט

מירב כהן-דר

תפריט