הנחיות להגשת מאמר למערכת דפים

את המאמר יש לשלוח לדוא"ל dapim@macam.ac.il. מאמר שלא יוגש על פי ההנחיות יוחזר למחבר/ת לתיקונים.

היקף המאמר: מספר המילים הכולל של מאמר המוגש לכתב העת לא יעלה על 7,000 מילה כולל רשימת המקורות (ולא כולל התקציר).
כותרת: כותרת המאמר תשקף באופן בהיר וקולע את תוכנו.
תקציר: בראש המאמר יופיעו תקצירים בעברית (150 מילה) ובאנגלית (200 מילה),שיכללו את נושא המאמר ומטרתו, את הטענה המרכזית בו ואת חידושו ותרומתו לתחום הנדון בו.
מילות מפתח: בצמוד לתקציר יש להוסיף שלוש-חמש מילות מפתח
בעמוד הראשון בקובץ יופיעו:
כותרת המאמר בעברית
כותרת המאמר באנגלית
פרטים על מחברי המאמר:
1. שמותיהם בעברית ובאנגלית
2. שייכות מוסדית מלאה ומפורטת (לרבות פקולטה ומחלקה/חוג)

3. פרטי קשר מלאים: מספר נייד, כתובת דואר אלקטרוני

בעמוד השני תופיע כותרת המאמר ותחתיה התקצירים בשתי השפות, ללא שם המחבר/ת. באחריות המחבר/ת לוודא כי גם ביתר עמודי המאמר אין כל אזכור או כל פרט מזהה אחר של מחברי המאמר
  • יש לשלוח את המאמר בקובץ word בלבד: הטקסט יופיע בגופן David גודל 12 (כתב לועזי בגופן Times New Roman) ברווח כפול;  כותרות פרקי המאמר יהיו בגופן David גודל 14, באות מודגשת. יש למספר את העמודים לאורך כל המאמר.
  • יש לשבץ לוחות, תרשימים וגרפים בגוף המאמר ולא בסופו
  • אזכור שמות של מקורות בטקסט – שם של ספר בעברית ייכתב בגופן מודגש (בולד), ובאנגלית – באותיות נטויות (italics). שמות של מאמרים ייכתבו בין מרכאות גם בעברית וגם באנגלית.
  • רשימת מקורות – יש להקפיד על כללי כתיבת מקורות והפניות לפי שיטת ה- APA7.
  • חשוב לצמצם את מספר ההפניות הביבליוגרפיות המופיעות בטקסט ברצף בין סוגריים. יש לוודא שלכל הפניה יש פריט ביבליוגרפי מתאים ברשימת המקורות, וששם הכותב/ת ושנת ההוצאה נכתבים באותו אופן הן בהפניה והן בביבליוגרפיה. לעצם כתיבת ההפניה – בסוגריים יופיעו שם המשפחה של הכותב/ת ושנת הפרסום. כאשר יש יותר מהפניה אחת, יש לסדר את ההפניות בסדר הא"ב של הכותבים/ות, בעברית ואחר כך בלועזית (אלפר, 1972; כהן, 1988; Brown, 1985; Gee, 1999).
  • איורים ותמונות – בסריקה של איורים ותמונות שישולבו בטקסט, יש להקפיד על רזולוציה גבוהה של dpi300. כל הפריטים המשולבים בגוף הספרים יודפסו בשחור-לבן, ולכן יש לעצב את התרשימים והגרפים בהתאם.
  • זכויות יוצרים – באחריות המחבר/ת לוודא כי יש בידיהם אישור לשימוש בכל תמונה, לוח, תרשים, טבלה או איור המובאים בעבודתם, כולל תמונות הלקוחות מהאינטרנט. הדבר אמור גם בזכויות יוצרים על יצירות כתובות – רצוי להימנע ככל האפשר מציטוטים ארוכים של קטעים מספרי עיון או פרוזה. אשר לשירה – כל ציטוט מתוך שיר מחייב אישור פרסום. באחריות הכותב/ת לוודא שכלל החומרים שיתפרסמו במאמר הם מקוריים, מותרים לשימוש חופשי, או שאושרו לפרסום על ידי בעלי הזכויות עליהם.
תפריט