אפיון תפיסות של מורים את יחסי הכוחות בכיתה במהלך חקר שיתופי של מורים ותלמידים

אפיון תפיסות של מורים את יחסי הכוחות בכיתה במהלך חקר שיתופי של מורים ותלמידים
תקציר

המאמר הנוכחי מתאר מחקר שניסה לאפיין תפיסות של 12 מורות המלמדות מתמטיקה בבית הספר היסודי. המחקר נערך במהלך חקר שיתופי של פרקטלים שביצעו המורות עם תלמידיהן – חקר של נושא מתמטי שהמורות לא הכירו קודם לכן. ההתנסות של המורות בחקר שיתופי של מורים ותלמידים (חשמ"ת) נערכה בקורס שנתי שבו השתתפו בלימודיהן לתואר שני בחינוך (M.Ed.). הנתונים שהמחקר התבסס עליהם היו העבודות המסכמות שהוגשו בקורס; היומנים הרפלקטיביים שתיארו את התהליכים שהמורות חוו במהלך ביצוע החשמ"ת; ותיעוד של הדיונים שנערכו במהלך הקורס. ניתוח הנתונים מצביע על שינוי ביחסי הכוחות בין המורות לתלמידים במהלך החשמ"ת: הפחתת כוח המומחיות של המורות אפשרה להן לגלות עניין בחקר אותנטי של נושא מתמטי, כמו גם לשמוע את קולם של התלמידים בעת התהליך של הבניית ידע. המורות גילו שקיים פער בין תפיסותיהן לבין העשייה שלהן בפועל. הודות לחשמ"ת הן שינו חלק מתפיסותיהן ופיתחו תפיסות חדשות, כאלו המותאמות לאיזון החדש ביחסי הכוחות בכיתה – לקולם של התלמידים יש השפעה על קביעת תהליכי למידה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט