"בואי נסכים שלא להסכים": מחלוקות פדגוגיות בין מורות בישראל – שכיחוּת, מאפיינים והשלכות

"בואי נסכים שלא להסכים": מחלוקות פדגוגיות בין מורות בישראל – שכיחוּת, מאפיינים והשלכות
תקציר

מטרת המחקר המתואר הייתה לבחון את השכיחוּת ואת המאפיינים של מחלוקות בין מורות בישראל, וזאת על מנת ללמוד על יכולתן של מחלוקות אלו לאפשר למידה שיתופית של מורות. המחקר כלל ניתוח שיטתי של 149 מחלוקות שהתגלעו ב-46 מפגשים של קהילות מורות, מפגשים אשר התקיימו ב-19 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. בניגוד לממצאי מחקרים קודמים נמצאו שכיחוּת גבוהה של מחלוקות בשיח בין מורות ואופי פורה של המחלוקות האלו. בכל מפגש קהילה הייתה מחלוקת אחת לפחות (לעיתים אף היו שש מחלוקות במפגש). רבות מהמחלוקות עסקו בנושאים פדגוגיים שבתחום אחריותן של המורות, והן היו מקצועיות ומפורשות. המחקר מספק הגדרה למאפיינים של מחלוקת פורה ותורם להבנת יכולתן של מחלוקות לאפשר למידה שיתופית של מורות. בהיבט הפרקטי המחקר מציע לשלב למידה מפורשת של יתרונות המחלוקות במסגרות להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורות. כמו כן מומלץ לשלב כלים לניהול שיח בהנחיה של מחלוקות בשיח בין מורות, וזאת על מנת לתמוך בהתפתחות של מחלוקות פורות.

הורדת קובץ המאמר
תפריט