בין אי-נחת למרחב בטוח: ניסוח שאלת מחקר בקרב סטודנטים להוראה העורכים מחקר פעולה

בין אי-נחת למרחב בטוח: ניסוח שאלת מחקר בקרב סטודנטים להוראה העורכים מחקר פעולה

From Discomfort to a Safe Space: Formulating a Research Question Among Student-Teachers Conducting Action Research

תקציר

מאמר זה מציג ממצאי מחקר של ארבע מכשירות מורים מדיסציפלינות שונות: לשון, ספרות, מדעים ומתמטיקה, אשר עקבו אחר צעדיהם הראשונים של 149 סטודנטים להוראה בהתמודדותם עם מחקר פעולה. הסטודנטים התבקשו לזהות סוגיות אמיתיות המפריעות להם במהלך התנסותם המעשית בשנה השלישית ללימודיהם. ממצאי המחקר מעידים על כך שלסטודנטים יש קושי בניסוח שאלת מחקר המתאימה למחקר פעולה ובעיקר בהגדרת הסוגיות שאכן מפריעות להם. סוגיות אלו כונו במאמר "הבטן הרכה". התרומה המחקרית של מאמר זה היא בראש ובראשונה בזיהוי ובאפיון הקושי של הסטודנטים להבין מהו מחקר פעולה בכלל ומהי שאלת מחקר האופיינית למחקר פעולה בפרט. בעקבות הגדרת הקושי הובנה החשיבות של זיהוי ״הבטן הרכה״ כאחד המאפיינים להובלת הסטודנט לסוגיה שאכן מעסיקה אותו, בדרך לניסוח שאלת מחקר הראויה למחקר פעולה.

Abstract

The article describes how student-teachers learned to formulate a valid action research question by identifying their ״soft underbelly ״, to conduct the research, and present an academic report on it, thus preparing the groundwork for them to become teachers who research their own work. Four researchers from different disciplines (Hebrew language, Hebrew literature, science, and mathematics) studied the initial steps of 149 third-year student-teachers who were asked to identify real issues that bother them during their practicum. The findings show that students have difficulty defining issues we term ״soft underbelly״, and that in order to refine this ability, there is a need for a ״safe space״. One of the conclusions of this study is that conducting action research that focuses on helping students identify the ״soft underbelly ״ while still in training can provide them with tools to bring about change, and thereby pave the way for their future professional development.

הורדת קובץ המאמר
תפריט