בין לשון למתמטיקה – חינוך לחשיבה אוריינית בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה

בין לשון למתמטיקה – חינוך לחשיבה אוריינית בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה

בין לשון למתמטיקה –
חינוך לחשיבה אוריינית בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה

תקציר

תקציר בבואנו לפתור בעיות מילוליות במתמטיקה, בעיות המלוות בטקסט, עלינו לגשר בין השפה המתמטית, המחייבת את ראיית הרכיבים המתמטיים, לבין השפה הטבעית, המחייבת התייחסות אוריינית לטקסט השלם. במאמר זה נציג דוגמאות לבעיות מילוליות במתמטיקה, שבהן הפתרון תלוי במעבר מהסיטואציה הלשונית לסיטואציה המתמטית, ונציע מודל הוראה-למידה בן תשעה שלבים, המקשר בין הסיטואציה הלשונית מצד אחד לבין המבנים המתמטיים המופשטים מהצד האחר. מודל ההוראה-למידה מציע תהליך אינטראקטיבי ורב-שלבי, המאפשר פענוח של הטקסט המתמטי והפקת משמעות ממנו באמצעות פענוח סמלים גרפיים, הבנת התוכן הגלוי, הבנת הסיטואציה הלשונית, מעבר למודל מתמטי והתאמה בין הסיטואציה הלשונית למודל המתמטי המתאים. אנו ממליצות להשתמש במודל הוראה זה הן לתלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי הן לתלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. כמו כן השימוש במודל ההוראה- למידה מומלץ למורים ולסטודנטים בהכשרתם להוראה כדגם להוראה של פתרון בעיות מילוליות. עבודה הדרגתית על דרכי הפתרון של בעיות מילוליות בעזרת סכמות מובנות כבר מהלימוד של הבעיות המילוליות הפשוטות, תסייע לתלמיד להתמודד עם בעיות מורכבות יותר בעתיד.

Abstract

תקציר בבואנו לפתור בעיות מילוליות במתמטיקה, בעיות המלוות בטקסט, עלינו לגשר בין השפה המתמטית, המחייבת את ראיית הרכיבים המתמטיים, לבין השפה הטבעית, המחייבת התייחסות אוריינית לטקסט השלם. במאמר זה נציג דוגמאות לבעיות מילוליות במתמטיקה, שבהן הפתרון תלוי במעבר מהסיטואציה הלשונית לסיטואציה המתמטית, ונציע מודל הוראה-למידה בן תשעה שלבים, המקשר בין הסיטואציה הלשונית מצד אחד לבין המבנים המתמטיים המופשטים מהצד האחר. מודל ההוראה-למידה מציע תהליך אינטראקטיבי ורב-שלבי, המאפשר פענוח של הטקסט המתמטי והפקת משמעות ממנו באמצעות פענוח סמלים גרפיים, הבנת התוכן הגלוי, הבנת הסיטואציה הלשונית, מעבר למודל מתמטי והתאמה בין הסיטואציה הלשונית למודל המתמטי המתאים. אנו ממליצות להשתמש במודל הוראה זה הן לתלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי הן לתלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. כמו כן השימוש במודל ההוראה- למידה מומלץ למורים ולסטודנטים בהכשרתם להוראה כדגם להוראה של פתרון בעיות מילוליות. עבודה הדרגתית על דרכי הפתרון של בעיות מילוליות בעזרת סכמות מובנות כבר מהלימוד של הבעיות המילוליות הפשוטות, תסייע לתלמיד להתמודד עם בעיות מורכבות יותר בעתיד.

הורדת קובץ המאמר
תפריט