דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט/ שמחה שלסקי, ברכה אלפרט

דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט/ שמחה שלסקי, ברכה אלפרט

דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט/
שמחה שלסקי, ברכה אלפרט

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת, Book Review

Abstract

ספרים על שולחן המערכת, Book Review

הורדת קובץ המאמר
תפריט