האם דגם הכשרת המורים המומלץ בדוח ועדת דברת הוא הדגם המתאים לפתרון בעיות החינוך בישראל?

האם דגם הכשרת המורים המומלץ בדוח ועדת דברת הוא הדגם המתאים לפתרון בעיות החינוך בישראל?

האם דגם הכשרת המורים המומלץ בדוח ועדת דברת הוא הדגם המתאים לפתרון בעיות החינוך בישראל?

תקציר

אחד הנושאים החשובים שבו דן "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" הוא נושא הכשרת המורים. הוועדה שאלה את עצמה שאלות כגון: מהי דמותוהרצויה של המוסד שיכשיר את מורי העתיד, ומה יהיו דרכי ההכשרה בו? כיצד יוכלוהמוסדות הלימודיים שבהם ירכשו מורי העתיד את השכלתם, את דרכי המתודיקהואת עקרונות הפדגוגיה, להעמיד דור של מורים, פתוח, רגיש למציאות ולרחשי לבםשל תלמידיו, בעל השכלה רחבה, תבונה ותובנה, בעל ערכים יהודיים, ציוניים, אנושיים ואוניברסליים? סיכומיו של הדיון מופיעים במסמך המכונה: "התכנית .( הלאומית לחינוך" (טבת תשס"ה, ינואר 2005

Abstract

אחד הנושאים החשובים שבו דן "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל" הוא נושא הכשרת המורים. הוועדה שאלה את עצמה שאלות כגון: מהי דמותוהרצויה של המוסד שיכשיר את מורי העתיד, ומה יהיו דרכי ההכשרה בו? כיצד יוכלוהמוסדות הלימודיים שבהם ירכשו מורי העתיד את השכלתם, את דרכי המתודיקהואת עקרונות הפדגוגיה, להעמיד דור של מורים, פתוח, רגיש למציאות ולרחשי לבםשל תלמידיו, בעל השכלה רחבה, תבונה ותובנה, בעל ערכים יהודיים, ציוניים, אנושיים ואוניברסליים? סיכומיו של הדיון מופיעים במסמך המכונה: "התכנית .( הלאומית לחינוך" (טבת תשס"ה, ינואר 2005

הורדת קובץ המאמר
תפריט