האם ליווי בקליטה אפקטיבי להתפתחותם המקצועית של מורים מתחילים? ממצאי מחקר אורך

האם ליווי בקליטה אפקטיבי להתפתחותם המקצועית של מורים מתחילים? ממצאי מחקר אורך

האם ליווי בקליטה אפקטיבי להתפתחותם
המקצועית של מורים מתחילים?
ממצאי מחקר אורך

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

תקציר מטרת המחקר הייתה להבחין בין מורים מלוּוים למורים לא מלוּוים מבחינת התפתחותם ,(longitudinal) המקצועית גם לאחר שבע שנות עבודה. המחקר הוא מחקר אורך כלומר אותם נחקרים נבדקו בשני פרקי זמן שונים (מערך פאנל). בשלב הראשון, בשנת 1992 , בדקנו את תרומת הפרויקט "ליווי בקליטה" להתפתחותם המקצועית של 207 מורים מתחילים, בוגרי שמונה מכללות שבהן בוצע פרויקט "ליווי בקליטה". בשלב השני, לאחר 7 שנים, חזרנו לאותה קבוצת נבדקים כדי לבדוק את ההשפעה המתמשכת של הפרויקט. כדי לסייע למורים מתחילים להתמודד עם "הלם המציאות", "הלם הכיתה החיה" (קרמר-חיון, 1985 ), יזם האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך והתרבות בשנת תש"ן את הפרויקט "ליווי בקליטה" (מור, 1992 ). לפרויקט הוצבו ארבע מטרות עיקריות: 1. סיוע למורים החדשים בהתפתחותם המקצועית; 2. הגדלת אחוז הפונים להוראה; 3. צמצום הנשירה מן ההוראה בתום שנת העבודה הראשונה; 4. קבלת משוב על תכניות ההכשרה במוסדות עצמם. במחקר הנוכחי נבדקה רמת התפתחותם המקצועית של המורים לפי המודל של פולר לפי מודל זה, ההתפתחות המקצועית של המורים עוברת .(Fuller, 1969, 1974) ושלב (mastery) שלב השליטה ,(survival) שלושה שלבים עיקריים: שלב ההישרדות הממצאים העיקריים מראים שדרגת ההתפתחות המקצועית של .(impact) ההשפעה מורים מלווים גבוהה במובהק מדרגת ההתפתחות המקצועית של מורים לא מלווים הן בשנת עבודתם הראשונה בהוראה ( 1992 ) והן לאחר שבע שנים ( 1999 ). הממצא תומך בחשיבות הרבה שיש לתכניות תמיכה וסיוע למורים (כגון ליווי בקליטה וסטאז') בשנות עבודתם הראשונות, ומעיד על תרומתן המתמשכת של תכניות אלו. להתפתחות המקצועית של המורים חשיבות רבה במניעת שחיקה ונשירה, לפיכך על מפקחים, מנהלים וקובעי מדיניות חינוכית לשקוד על טיפוחה.

Abstract

תקציר מטרת המחקר הייתה להבחין בין מורים מלוּוים למורים לא מלוּוים מבחינת התפתחותם ,(longitudinal) המקצועית גם לאחר שבע שנות עבודה. המחקר הוא מחקר אורך כלומר אותם נחקרים נבדקו בשני פרקי זמן שונים (מערך פאנל). בשלב הראשון, בשנת 1992 , בדקנו את תרומת הפרויקט "ליווי בקליטה" להתפתחותם המקצועית של 207 מורים מתחילים, בוגרי שמונה מכללות שבהן בוצע פרויקט "ליווי בקליטה". בשלב השני, לאחר 7 שנים, חזרנו לאותה קבוצת נבדקים כדי לבדוק את ההשפעה המתמשכת של הפרויקט. כדי לסייע למורים מתחילים להתמודד עם "הלם המציאות", "הלם הכיתה החיה" (קרמר-חיון, 1985 ), יזם האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך והתרבות בשנת תש"ן את הפרויקט "ליווי בקליטה" (מור, 1992 ). לפרויקט הוצבו ארבע מטרות עיקריות: 1. סיוע למורים החדשים בהתפתחותם המקצועית; 2. הגדלת אחוז הפונים להוראה; 3. צמצום הנשירה מן ההוראה בתום שנת העבודה הראשונה; 4. קבלת משוב על תכניות ההכשרה במוסדות עצמם. במחקר הנוכחי נבדקה רמת התפתחותם המקצועית של המורים לפי המודל של פולר לפי מודל זה, ההתפתחות המקצועית של המורים עוברת .(Fuller, 1969, 1974) ושלב (mastery) שלב השליטה ,(survival) שלושה שלבים עיקריים: שלב ההישרדות הממצאים העיקריים מראים שדרגת ההתפתחות המקצועית של .(impact) ההשפעה מורים מלווים גבוהה במובהק מדרגת ההתפתחות המקצועית של מורים לא מלווים הן בשנת עבודתם הראשונה בהוראה ( 1992 ) והן לאחר שבע שנים ( 1999 ). הממצא תומך בחשיבות הרבה שיש לתכניות תמיכה וסיוע למורים (כגון ליווי בקליטה וסטאז') בשנות עבודתם הראשונות, ומעיד על תרומתן המתמשכת של תכניות אלו. להתפתחות המקצועית של המורים חשיבות רבה במניעת שחיקה ונשירה, לפיכך על מפקחים, מנהלים וקובעי מדיניות חינוכית לשקוד על טיפוחה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט