הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך

הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך

הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

לפני כמאתיים שנה, בשנת 1792 , חוקקה האספה הלאומית בצרפת חוק חובת חינוךשל שלוש שנים חינם לכול. לחוק זה קדמו כמה חוקים דומים בארצות אחרות, אךדומה שהחוק הצרפתי שימש דוגמה שהחלה להתפשט, עד אשר הפך חוק מסוג זהלנוהג יציב בכל מדינות התרבות המערבית ואחר כך בכל ארצות העולם. תוך כדי כךהורחבה תחולתו, ובמדינות אחדות (מעטות) הוא הגיע לחינוך חובה חינם של שתים- עשרה שנות לימוד.

Abstract

לפני כמאתיים שנה, בשנת 1792 , חוקקה האספה הלאומית בצרפת חוק חובת חינוךשל שלוש שנים חינם לכול. לחוק זה קדמו כמה חוקים דומים בארצות אחרות, אךדומה שהחוק הצרפתי שימש דוגמה שהחלה להתפשט, עד אשר הפך חוק מסוג זהלנוהג יציב בכל מדינות התרבות המערבית ואחר כך בכל ארצות העולם. תוך כדי כךהורחבה תחולתו, ובמדינות אחדות (מעטות) הוא הגיע לחינוך חובה חינם של שתים- עשרה שנות לימוד.

הורדת קובץ המאמר
תפריט