הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטא-קוגניטיבית
של סטודנטים בפורום מתוקשב

תקציר

מאמר זה דן בזיקה שבין תמיכת מנחה בקורס וירטואלי ובין התפתחות חשיבה מטא-קוגניטיבית של לומדים בסביבת למידה וירטואלית. במאמר מתואר ומנותח קורס ייחודי בנושא דמוקרטיה ורב-תרבותיות, אשר נלמד במסגרת תכנית לימודים לתעודת הוראה למורים באחת האוניברסיטאות בישראל. הממצאים מעידים על קשר חיובי מובהק בין תמיכות מרצה לחשיבה מטא-קוגניטיבית של הסטודנטים. חשיבות הממצאים עולה בהכשרת מורים במיוחד, שכן מצופה מהסטודנטים שיסתייעו בחשיבה המטא-קוגניטיבית שרכשו בקורס בתפקודם כמורים בכיתותיהם, ושיהיו בעצמם מנחים המעודדים תהליכי חשיבה מטא-קוגניטיבית במהלך ההוראה בכלל, וההוראה מרחוק בפרט.

Abstract

מאמר זה דן בזיקה שבין תמיכת מנחה בקורס וירטואלי ובין התפתחות חשיבה מטא-קוגניטיבית של לומדים בסביבת למידה וירטואלית. במאמר מתואר ומנותח קורס ייחודי בנושא דמוקרטיה ורב-תרבותיות, אשר נלמד במסגרת תכנית לימודים לתעודת הוראה למורים באחת האוניברסיטאות בישראל. הממצאים מעידים על קשר חיובי מובהק בין תמיכות מרצה לחשיבה מטא-קוגניטיבית של הסטודנטים. חשיבות הממצאים עולה בהכשרת מורים במיוחד, שכן מצופה מהסטודנטים שיסתייעו בחשיבה המטא-קוגניטיבית שרכשו בקורס בתפקודם כמורים בכיתותיהם, ושיהיו בעצמם מנחים המעודדים תהליכי חשיבה מטא-קוגניטיבית במהלך ההוראה בכלל, וההוראה מרחוק בפרט.

הורדת קובץ המאמר
תפריט