המיצוב המקצועי של מורים עולים מברית המועצות לשעבר בבתי ספר בישראל

המיצוב המקצועי של מורים עולים מברית המועצות לשעבר בבתי ספר בישראל

המיצוב המקצועי של מורים עולים מברית המועצות לשעבר בבתי ספר בישראל

תקציר

הגירה היא תופעה מרכזית וממדיה מתעצמים ברחבי העולם. גלי ההגירה יוצרים חברות הטרוגניות מבחינה תרבותית ובתי ספר המאופיינים בהטרוגניות תרבותית הן של מורים והן של תלמידים. מחקר זה מתמקד במיצובם המקצועי של מורים עולים מברה"מ לשעבר בבתי הספר, בהשוואה למורים ישראלים ותיקים בארץ, המלמדים באותם בתי ספר. הממצאים מבוססים על נתונים שנאספו מ 272- שאלונים: 117 של מורים עולים שעלו ארצה בשנים 1996-1989 ועובדים כיום בהוראה, 115 של מורים ישראלים ותיקים העובדים באותם בתי"ס ו 40- של מנהלים מאותם בתי"ס. בכל ההיבטים שנבדקו נמצאו הבדלים מובהקים בין המורים העולים לבין עמיתיהם הישראלים הוותיקים: מורים עולים משתייכים פחות לארגון מקצועי, משתתפים פחות בפורומים של קבלת החלטות בביה"ס, ממלאים פחות תפקידים בביה"ס (בנוסף להוראה) ומשתתפים בפחות השתלמויות מקצועיות. מיעוטם של המורים העולים הם מחנכי כיתה או מרכזים (מרכזי שכבה או מקצוע) בהשוואה למורים הישראלים הוותיקים. התמונה המצטיירת מהממצאים במחקר מרמזת על קיומם של "בלמים" במערכת החינוך, המקשים את השתלבותם של מורים עולים וגורמים להחמצת הנכסים הרוחניים והתרבותיים המגוונים שהם מביאים אתם.

Abstract

הגירה היא תופעה מרכזית וממדיה מתעצמים ברחבי העולם. גלי ההגירה יוצרים חברות הטרוגניות מבחינה תרבותית ובתי ספר המאופיינים בהטרוגניות תרבותית הן של מורים והן של תלמידים. מחקר זה מתמקד במיצובם המקצועי של מורים עולים מברה"מ לשעבר בבתי הספר, בהשוואה למורים ישראלים ותיקים בארץ, המלמדים באותם בתי ספר. הממצאים מבוססים על נתונים שנאספו מ 272- שאלונים: 117 של מורים עולים שעלו ארצה בשנים 1996-1989 ועובדים כיום בהוראה, 115 של מורים ישראלים ותיקים העובדים באותם בתי"ס ו 40- של מנהלים מאותם בתי"ס. בכל ההיבטים שנבדקו נמצאו הבדלים מובהקים בין המורים העולים לבין עמיתיהם הישראלים הוותיקים: מורים עולים משתייכים פחות לארגון מקצועי, משתתפים פחות בפורומים של קבלת החלטות בביה"ס, ממלאים פחות תפקידים בביה"ס (בנוסף להוראה) ומשתתפים בפחות השתלמויות מקצועיות. מיעוטם של המורים העולים הם מחנכי כיתה או מרכזים (מרכזי שכבה או מקצוע) בהשוואה למורים הישראלים הוותיקים. התמונה המצטיירת מהממצאים במחקר מרמזת על קיומם של "בלמים" במערכת החינוך, המקשים את השתלבותם של מורים עולים וגורמים להחמצת הנכסים הרוחניים והתרבותיים המגוונים שהם מביאים אתם.

הורדת קובץ המאמר
תפריט