המסיימים, הנושרים וה"מושכים": מעקב אחר מחזור אחד של סטודנטים במכללה אקדמית לחינוך

המסיימים, הנושרים וה"מושכים": מעקב אחר מחזור אחד של סטודנטים במכללה אקדמית לחינוך

המסיימים, הנושרים וה"מושכים":
מעקב אחר מחזור אחד של סטודנטים
במכללה אקדמית לחינוך

תקציר

המחקר עקב אחר מחזור לומדים אחד במכללה אקדמית לחינוך מתשנ"ה (מועד ההרשמה) ועד תשס"ב (שנה שביעית מתחילת הלימודים). במעקב זה נעזרנו במאגרי הנתונים של המכללה, בשאלונים ובראיונות עם מבטלי הרשמה, עם נושרים ועם אלה ה"מושכים" את הלימודים. ממצא מרכזי אחד נוגע לשיעור המסיימים את הלימודים תוך שש שנים: 57.3% מתלמידי המחזור. היתר נשרו במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים ( 21.7% ) או שעדיין מוגדרים בתשס"ב "לומדים" ( 21.0% ). ממצא מרכזי אחר מנמק את הנשירה בקשיים אישיים, בהעדפת מוסד לימודים אחר או תחום לימודים אחר ובאי התאמה להוראה ולחינוך. הנושרים אינם שונים מן המתמידים ברקע המשפחתי שלהם, בכישוריהם האקדמיים ובהישגיהם בלימודים במכללה. למחקר זה מסקנות מעשיות רבות.

Abstract

המחקר עקב אחר מחזור לומדים אחד במכללה אקדמית לחינוך מתשנ"ה (מועד ההרשמה) ועד תשס"ב (שנה שביעית מתחילת הלימודים). במעקב זה נעזרנו במאגרי הנתונים של המכללה, בשאלונים ובראיונות עם מבטלי הרשמה, עם נושרים ועם אלה ה"מושכים" את הלימודים. ממצא מרכזי אחד נוגע לשיעור המסיימים את הלימודים תוך שש שנים: 57.3% מתלמידי המחזור. היתר נשרו במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודים ( 21.7% ) או שעדיין מוגדרים בתשס"ב "לומדים" ( 21.0% ). ממצא מרכזי אחר מנמק את הנשירה בקשיים אישיים, בהעדפת מוסד לימודים אחר או תחום לימודים אחר ובאי התאמה להוראה ולחינוך. הנושרים אינם שונים מן המתמידים ברקע המשפחתי שלהם, בכישוריהם האקדמיים ובהישגיהם בלימודים במכללה. למחקר זה מסקנות מעשיות רבות.

הורדת קובץ המאמר
תפריט