העצמת קולם של מורים מתחילים באמצעות מודל החממה של קהיליית "פרוטיץ״: חקר מקרה מנקודת מבט תרבותית

העצמת קולם של מורים מתחילים באמצעות מודל החממה של קהיליית "פרוטיץ״: חקר מקרה מנקודת מבט תרבותית
תקציר

מודל החממוֹת הוא מודל התערבות שנועד לתמוך במתמחים בהוראה ובמורים חדשים ולסייע בקליטתם. יישומו של מודל זה בישראל החל בשנים האחרונות, ואחד מדגמי החממות פוּתח בפרויקט "פרוטיץ״ – פרויקט בין-לאומי שנערך כחלק מהתוכנית "ארסמוס פלוס״ של האיחוד האירופי. המודל יושם ונחקר במשך שלוש שנים בחטיבת ביניים הנמצאת בעיר בדואית. את הפרויקט ליווה מחקר איכותני שהתבסס על ראיונות חצי מובְנים, פרוטוקולים ודוחות סיכום שנה. המחקר התמקד בבחינת שתי סוגיות: אילו ביטויים של עבודה מערכתית נמצאו בתוכנית? וכיצד תרמה החממה לבית הספר ולסיפוק הצרכים הפסיכולוגיים של המורים (שייכות, מסוגלוּת ואוטונומיה)? בכל שנה השתתפו בפרויקט כ-20 עד 25 מורים מתחילים, חונכים, אנשי הנהלה וקובעי מדיניות. מהממצאים עולה שחוויית הקליטה של המורים המתחילים הייתה מיטבית: בבית הספר התפתח אקלים התומך בצרכים הפסיכולוגיים שלהם, נבנו מנגנוני קליטה, והתקיימה הכשרה של מורים חונכים. החממה השתלבה בתרבות בית הספר, והמורים יזמו הקמה של מרכז מורשת בדואית. הם יישמו בכיתות את הערכים ואת מתודות ההוראה שלמדו בחממה. הפרויקט והמחקר המלווה יכולים להוות דוגמה לאופן העבודה בחממות במִגוון תרבויות והֶ קשרים ולסייע בקידום יישומו של מודל התערבות זה במערכת החינוך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט