הערכת תרומתם של בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר לחינוך הממלכתי-דתי

הערכת תרומתם של בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר לחינוך הממלכתי-דתי

הערכת תרומתם של בוגרי מכללות להכשרת מורים
שליד ישיבות ההסדר לחינוך הממלכתי-דתי

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תרומתם של מורים בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר לחינוך הממלכתי-דתי. במחקר נבחנו הערכותיהם של מנהלים ושל תלמידים את תרומתם של מורים אלה לעומת תרומתם של מורים בוגרי מוסדות הכשרה לא-ישיבתיים. תוצאות המחקר מלמדות, כי מנהלים מעריכים באופן דומה את תרומתם של בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר ואת זו של מורים בוגרי מוסדות הכשרה אחרים. לעומתם תלמידים בגילאים שונים מעריכים במידה שונה את תרומתם של המורים השונים. למשל, תלמידים בבית הספר היסודי מציינים את תרומתם הייחודית של בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר לעומת בוגרי מוסדות הכשרה לא-ישיבתיים בכל המדדים שנבחנו. תלמידים בחטיבות הביניים מעריכים את תרומתם כנמוכה יותר בכל המדדים, ותלמידים בחטיבות העליונות מעריכים את תרומתם כרבה יותר בחלק מהמדדים, אך שווה למורים שאינם בוגרי מוסדות הכשרה ישיבתיים במדדים אחרים.

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תרומתם של מורים בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר לחינוך הממלכתי-דתי. במחקר נבחנו הערכותיהם של מנהלים ושל תלמידים את תרומתם של מורים אלה לעומת תרומתם של מורים בוגרי מוסדות הכשרה לא-ישיבתיים. תוצאות המחקר מלמדות, כי מנהלים מעריכים באופן דומה את תרומתם של בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר ואת זו של מורים בוגרי מוסדות הכשרה אחרים. לעומתם תלמידים בגילאים שונים מעריכים במידה שונה את תרומתם של המורים השונים. למשל, תלמידים בבית הספר היסודי מציינים את תרומתם הייחודית של בוגרי מכללות להכשרת מורים שליד ישיבות ההסדר לעומת בוגרי מוסדות הכשרה לא-ישיבתיים בכל המדדים שנבחנו. תלמידים בחטיבות הביניים מעריכים את תרומתם כנמוכה יותר בכל המדדים, ותלמידים בחטיבות העליונות מעריכים את תרומתם כרבה יותר בחלק מהמדדים, אך שווה למורים שאינם בוגרי מוסדות הכשרה ישיבתיים במדדים אחרים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט