"הקשר המתוק": סטודנטים מספרים על שיתופיות ועבודת צוות במסגרת התנסותם המעשית ב-PDS

"הקשר המתוק": סטודנטים מספרים על שיתופיות ועבודת צוות במסגרת התנסותם המעשית ב-PDS

"The sweet bond": Students describe collaboration and teamwork during their practicum in the PDS framework

תקציר

המאמר מציג מחקר איכותני אשר בחן את תהליך התפתחותן של עבודת צוות ושיתופיות בקרב סטודנטיות להוראה לגיל הרך ממכללה לחינוך, שהתנסו בעבודה מעשית בחטיבות צעירות. התנסות זו נערכה במסגרת שיתוף פעולה מכללה-בית ספר אשר התבסס על התפיסה של בתי ספר להתפתחות מקצועית ) PDS: Professional Development Schools (. המחקר הנדון התקיים במשך שלוש שנים, והשתתפו בו 36 סטודנטיות. מחקר זה מביא עדויות לפיתוח שיתופיות ועבודת צוות בקרב פרחי ההוראה, ועולה ממנו כי תהליך ההתפתחות אצל הסטודנטיות מאפיין שלבי התפתחות של עבודת צוות. ממצאי המחקר התבססו על מודל תאורטי לעבודת צוות המשמש בתחום העסקי. היעד של עבודת הצוות היה השגת רמה גבוהה של שיתוף פעולה – הן בקרב הסטודנטיות כקבוצה, הן בין הסטודנטיות לבין צוות בית הספר. השיתופיות התבטאה בקשרים הדדיים, ואלה סייעו ביצירת תחושות של אחריות ושייכות לבית הספר.

Abstract

Policy makers and researchers emphasize the importance of the integration of curricula illustrating collaboration and teamwork during teacher education. However, researchers claim that there is a dearth of research addressing models of training in which groups of students work together as peers in a group. The present research is an evaluation study for a practical experience program combining principles for development of teamwork and collaboration in the PDS framework. The research objective was to understand how processes of teamwork and collaboration develop among the students themselves and between them and the school's educational staff. The research is a qualitative-ethnographic study based on the phenomenological perspective. Data were collected over three years by means of student journals and the journal of one of the researchers (the instructor). Findings indicated that the process undergone by the students characterizes stages in the development of teamwork. The findings were anchored in a theoretical teamwork model taken from the business field. There is evidence of the development of collaboration and teamwork ability among the students as a group and between them and the school staff as well as the emergence of feelings of responsibility toward and belonging to the school on the part of the students.

הורדת קובץ המאמר
תפריט