התייחסות להתנהגות תלמידים בשיעורים של פרחי הוראה

התייחסות להתנהגות תלמידים בשיעורים של פרחי הוראה

התייחסות להתנהגות תלמידים בשיעורים
של פרחי הוראה

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

הכשרת פרחי הוראה באימוני ההוראה שלהם להתמודדות עם בעיות התנהגות מצומצמת במידה רבה בשל הטענה, שפרחי הוראה אינם מתמודדים כלל עם בעיות התנהגות בשיעוריהם, הן משום שהמורה המאמנת לוקחת עליה את התפקיד והן משום שבשיעוריהם כמעט שאין בעיות התנהגות. המחקר הנוכחי בדק שיעורים של 38 פרחי הוראה, המצויים בהנחייתם של 15 מדריכים פדגוגיים מ 8- המכללות הגדולות בארץ, ומצא כי בשיעוריהם של פרחי ההוראה יש התייחסות רבה לבעיות התנהגות. בממוצע היו בשיעוריהם 0.8 התייחסויות לבעיות התנהגות בדקה. במחקר נמנו יותר מ 1000- הערות על אודות התנהגות. המורה המאמנת אמנם לקחה חלק חשוב בהתמודדות עם בעיות ההתנהגות ( 38% מן ההערות), אולם 55% מן ההתייחסויות הללו היו של פרחי ההוראה.

Abstract

הכשרת פרחי הוראה באימוני ההוראה שלהם להתמודדות עם בעיות התנהגות מצומצמת במידה רבה בשל הטענה, שפרחי הוראה אינם מתמודדים כלל עם בעיות התנהגות בשיעוריהם, הן משום שהמורה המאמנת לוקחת עליה את התפקיד והן משום שבשיעוריהם כמעט שאין בעיות התנהגות. המחקר הנוכחי בדק שיעורים של 38 פרחי הוראה, המצויים בהנחייתם של 15 מדריכים פדגוגיים מ 8- המכללות הגדולות בארץ, ומצא כי בשיעוריהם של פרחי ההוראה יש התייחסות רבה לבעיות התנהגות. בממוצע היו בשיעוריהם 0.8 התייחסויות לבעיות התנהגות בדקה. במחקר נמנו יותר מ 1000- הערות על אודות התנהגות. המורה המאמנת אמנם לקחה חלק חשוב בהתמודדות עם בעיות ההתנהגות ( 38% מן ההערות), אולם 55% מן ההתייחסויות הללו היו של פרחי ההוראה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט