התנהגות אוריינית כמדד למוכנות לכיתה א'

התנהגות אוריינית כמדד למוכנות לכיתה א'

התנהגות אוריינית כמדד למוכנות לכיתה א'

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

ילדים לומדים להשתמש בלשון הכתובה ונעשים קוראים וכותבים בעקבות התנסות פעילה עם סביבתם. ניתן למצוא בספרות המקצועית תימוכין לכך, שילדים בראשית כיתה א' נמצאים בשלבים שונים של הרצף ההתפתחותי האורייני ברכישת הקריאה והכתיבה. תפקיד המורה הוא ליצור עבור הילד תנאים מתאימים, שיאפשרו לו לרכוש את הקריאה על יסוד השלב האורייני שהוא נמצא בו. טבעי להניח, שאם נאתר את מיקומו של הילד בשלבי ההתפתחות האוריינית בתחילת כיתה א' על פי התנהגותו כלפי ספר מוכר, ונמשיך ללמדו לפי עקרונות השפה כמכלול, נוכל לנבא על פי התנהגותו בראשית השנה את סיכוייו להצלחה בראשית לימוד הקריאה, ונוכל להתאים תכנית להקניית קריאה בהתאם ליכולת התלמיד. המחקר בודק יכולת של מודל אורייני, המבוסס על אסטרטגיות טרום-קריאה, לנבא הצלחה בקריאה לפי התנהגותם של תלמידי כיתה א' עם ספר מוכר, ומשווה אותו למודל הבודק מוכנות על פי מיומנויות למידה. מתוך ממצאי המחקר אפשר לראות, ששני האבחונים מכילים פרמטרים דומים ומסוגלים לנבא הצלחה או כישלון בלימוד קריאה, כאשר אבחון "מוכנות" מצליח לנבא זאת בצורה טובה יותר מאשר "התנהגות קריאה בספר מוכר".

Abstract

ילדים לומדים להשתמש בלשון הכתובה ונעשים קוראים וכותבים בעקבות התנסות פעילה עם סביבתם. ניתן למצוא בספרות המקצועית תימוכין לכך, שילדים בראשית כיתה א' נמצאים בשלבים שונים של הרצף ההתפתחותי האורייני ברכישת הקריאה והכתיבה. תפקיד המורה הוא ליצור עבור הילד תנאים מתאימים, שיאפשרו לו לרכוש את הקריאה על יסוד השלב האורייני שהוא נמצא בו. טבעי להניח, שאם נאתר את מיקומו של הילד בשלבי ההתפתחות האוריינית בתחילת כיתה א' על פי התנהגותו כלפי ספר מוכר, ונמשיך ללמדו לפי עקרונות השפה כמכלול, נוכל לנבא על פי התנהגותו בראשית השנה את סיכוייו להצלחה בראשית לימוד הקריאה, ונוכל להתאים תכנית להקניית קריאה בהתאם ליכולת התלמיד. המחקר בודק יכולת של מודל אורייני, המבוסס על אסטרטגיות טרום-קריאה, לנבא הצלחה בקריאה לפי התנהגותם של תלמידי כיתה א' עם ספר מוכר, ומשווה אותו למודל הבודק מוכנות על פי מיומנויות למידה. מתוך ממצאי המחקר אפשר לראות, ששני האבחונים מכילים פרמטרים דומים ומסוגלים לנבא הצלחה או כישלון בלימוד קריאה, כאשר אבחון "מוכנות" מצליח לנבא זאת בצורה טובה יותר מאשר "התנהגות קריאה בספר מוכר".

הורדת קובץ המאמר
תפריט