התפתחות מקצועית בהכשרת מורים: שימוש בתלקיטים במסגרת ההדרכה הפדגוגית

התפתחות מקצועית בהכשרת מורים: שימוש בתלקיטים במסגרת ההדרכה הפדגוגית

התפתחות מקצועית בהכשרת מורים:
שימוש בתלקיטים במסגרת ההדרכה הפדגוגית

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

לאחרונה אנו עדים לעלייה ניכרת בשכיחות השימוש בתלקיטים (פורטפוליו) במסגרותחינוכיות בכלל ובהכשרת מורים בפרט. המאמר הנוכחי בוחן את המאפיינים הייחודייםשל השימוש בתלקיטי הוראה בהדרכה פדגוגית ואת השפעות השימוש בהם עלההתפתחות המקצועית של מורים. במהלך המחקר נותחו שמונה-עשר תלקיטים דו- שנתיים של סטודנטיות להוראת המדעים במסלול העל-יסודי, שתיעדו מטלות שהוגשובמסגרת סדנה דידקטית ומערכי שיעור שהוכנו במהלך התנסות מעשית בהוראה. ניתוח המסמכים שיקף תהליכי למידה והתפתחות מקצועית של הסטודנטיות להוראהבשלושה היבטים: התפתחות בתחום הידע, המיומנויות והאישיות; רכישת תובנותלמניעים של עשייה בתחום החינוך; הבנת ההקשר החברתי של ההוראה. הפרק האחרון בוחן את תרומת הממצאים לקידום תכניות להכשרת מורים.

Abstract

לאחרונה אנו עדים לעלייה ניכרת בשכיחות השימוש בתלקיטים (פורטפוליו) במסגרותחינוכיות בכלל ובהכשרת מורים בפרט. המאמר הנוכחי בוחן את המאפיינים הייחודייםשל השימוש בתלקיטי הוראה בהדרכה פדגוגית ואת השפעות השימוש בהם עלההתפתחות המקצועית של מורים. במהלך המחקר נותחו שמונה-עשר תלקיטים דו- שנתיים של סטודנטיות להוראת המדעים במסלול העל-יסודי, שתיעדו מטלות שהוגשובמסגרת סדנה דידקטית ומערכי שיעור שהוכנו במהלך התנסות מעשית בהוראה. ניתוח המסמכים שיקף תהליכי למידה והתפתחות מקצועית של הסטודנטיות להוראהבשלושה היבטים: התפתחות בתחום הידע, המיומנויות והאישיות; רכישת תובנותלמניעים של עשייה בתחום החינוך; הבנת ההקשר החברתי של ההוראה. הפרק האחרון בוחן את תרומת הממצאים לקידום תכניות להכשרת מורים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט