כנגד העתיד

כנגד העתיד

כנגד העתיד

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

כולנו גדלנו על הסיפור "הנמלה והחגב", המלמד אותנו מוסר השכל חשוב: העתיד יביא גמול למי שיעמול בתכנונו אך אבדון למי שיזלזל בצורך לתכנן את הצעדים הנדרשים להשגתו. בהלימה לכך, מבטנו תמיד מופנה אל העתיד ומאמצינו מכוונים כלפיו. וכמו בסיפור על הנמלה והחגב, המידה שבה אנשים מתכננים את עתידם ומנווטים את ההווה שלהם כלפיו הופכת בעינינו למעלה מוסרית מרכזית. מי שחושב על עתידו, מתכנן אותו ודבק במסלול התכנון לאורך זמן, נתפס בעינינו כאדם רציונלי ומוסרי, כאדם אחראי, הראוי לחיקוי בשל הפגנת "בגרות" בנכונותו לדחות סיפוקים בהווה למען רווח עתידי.

Abstract

כולנו גדלנו על הסיפור "הנמלה והחגב", המלמד אותנו מוסר השכל חשוב: העתיד יביא גמול למי שיעמול בתכנונו אך אבדון למי שיזלזל בצורך לתכנן את הצעדים הנדרשים להשגתו. בהלימה לכך, מבטנו תמיד מופנה אל העתיד ומאמצינו מכוונים כלפיו. וכמו בסיפור על הנמלה והחגב, המידה שבה אנשים מתכננים את עתידם ומנווטים את ההווה שלהם כלפיו הופכת בעינינו למעלה מוסרית מרכזית. מי שחושב על עתידו, מתכנן אותו ודבק במסלול התכנון לאורך זמן, נתפס בעינינו כאדם רציונלי ומוסרי, כאדם אחראי, הראוי לחיקוי בשל הפגנת "בגרות" בנכונותו לדחות סיפוקים בהווה למען רווח עתידי.

הורדת קובץ המאמר
תפריט