"לשמוע את קולם": סיפוריהם של מורי מורים בהקשר רב-תרבותי

"לשמוע את קולם": סיפוריהם של מורי מורים בהקשר רב-תרבותי

"לשמוע את קולם": סיפוריהם של מורי מורים
בהקשר רב-תרבותי

תקציר

מחקר זה מציג נרטיבים של שלושה מרצים המלמדים במכללות להכשרת מורים בארץ. הסיפורים האישיים והמקצועיים של שלושת המרצים מאפשרים לשמוע את "קולם", להכיר את התנסויות חייהם, להבין את תפיסות עולמם ולבחון את הקשר בינן לבין הכשרת מורים לרב-תרבותיות. כל אחד מן השלושה מייצג אוכלוסייה אחרת של מרצים במכללות להכשרת מורים: יהודים ילידי הארץ, יהודים עולים חדשים וערבים ילידי הארץ. ניתוח תוכן של הנרטיבים העלה את הקטגוריות האלה: מעברים ומפגשים בין-תרבותיים, דילמת הדואליות, אפיזודות משמעותיות והשפעתן על ההוראה. עוד נמצא, שניתן לייחס לכל אחד מן הסיפורים מהות קריטית, שהיא התמה המרכזית העוברת כחוט השני בנרטיב של כל אחד וייחודית לו. מורכבותה של החברה הישראלית באה לידי ביטוי בסיפוריהם של שלושת המרצים, בדואליות שעולה בהם ובשונות בתפיסות עולמם בכל הנוגע לרב-תרבותיות. עם זאת, יש קו מקשר בין השלושה: לכולם הכרה ברב-תרבותיות, כל אחד מעמדת מוצא שונה, לכולם הכרה בחשיבות החינוך לרב-תרבותיות, ולבסוף – כל אחד מהם סבור שהוא מקיים הבנה זו הלכה למעשה בעבודתו בהכשרת מורים, אך כל אחד עושה זאת אחרת, על פי דרכו.

Abstract

מחקר זה מציג נרטיבים של שלושה מרצים המלמדים במכללות להכשרת מורים בארץ. הסיפורים האישיים והמקצועיים של שלושת המרצים מאפשרים לשמוע את "קולם", להכיר את התנסויות חייהם, להבין את תפיסות עולמם ולבחון את הקשר בינן לבין הכשרת מורים לרב-תרבותיות. כל אחד מן השלושה מייצג אוכלוסייה אחרת של מרצים במכללות להכשרת מורים: יהודים ילידי הארץ, יהודים עולים חדשים וערבים ילידי הארץ. ניתוח תוכן של הנרטיבים העלה את הקטגוריות האלה: מעברים ומפגשים בין-תרבותיים, דילמת הדואליות, אפיזודות משמעותיות והשפעתן על ההוראה. עוד נמצא, שניתן לייחס לכל אחד מן הסיפורים מהות קריטית, שהיא התמה המרכזית העוברת כחוט השני בנרטיב של כל אחד וייחודית לו. מורכבותה של החברה הישראלית באה לידי ביטוי בסיפוריהם של שלושת המרצים, בדואליות שעולה בהם ובשונות בתפיסות עולמם בכל הנוגע לרב-תרבותיות. עם זאת, יש קו מקשר בין השלושה: לכולם הכרה ברב-תרבותיות, כל אחד מעמדת מוצא שונה, לכולם הכרה בחשיבות החינוך לרב-תרבותיות, ולבסוף – כל אחד מהם סבור שהוא מקיים הבנה זו הלכה למעשה בעבודתו בהכשרת מורים, אך כל אחד עושה זאת אחרת, על פי דרכו.

הורדת קובץ המאמר
תפריט