מאפיינים בית-ספריים בשנת ההתמחות התורמים לשביעות רצונם של מורים מתחילים ולהישארותם במערכת החינוך

מאפיינים בית-ספריים בשנת ההתמחות התורמים לשביעות רצונם של מורים מתחילים ולהישארותם במערכת החינוך
תקציר

בניסיון למנוע את נשירתם של מורים מתחילים פותחו בשנים האחרונות תוכניות התמחות המיועדות לסייע בקליטתם במערכת החינוך. מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לזהות מאפיינים בית-ספריים התורמים לקליטתם ולשימורם של מורים מתחילים במערכת או מעכבים תהליכים אלו. המחקר המתואר כאן הוא מחקר ארצי במימון אגף התמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך, והוא נערך בקרב 2,710 מורים מתחילים אשר התמחו בבתי הספר בין השנים תשע"ו (2016) לתשע"ח (2018). מממצאי המחקר מסתמן מודל קליטה אפקטיבי המסייע להשתלבות המורה המתחיל בבית הספר, תורם לשביעות רצונו ומגדיל את סיכויי הישארותו במערכת החינוך. המודל מצביע על שלושה מנגנוני תמיכה מרכזיים: ארגוניים, מקצועיים ורגשיים, המופעלים על ידי מארג שותפי תפקיד בקהילת בית הספר, ובהם המנהל וההנהלה, המורים העמיתים והמורה החונך. מודל מסוג זה עשוי לסייע למורים החדשים לשפר את מעמדם בבית הספר ולפתח תחושת שייכות לארגון וכן להגביר את המוטיבציה שלהם להישאר במקצוע ההוראה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט