מה יש פה להבין? על תפיסת פרחי הוראה את תהליך הבנת הנקרא

מה יש פה להבין? על תפיסת פרחי הוראה את תהליך הבנת הנקרא

What is there to understand? Pre-service teachers׳
conceptions of reading comprehension

תקציר

הוראת הבנת הנקרא נשענת בין היתר על תפיסת המורה את תהליך הבנת הנקרא. תפיסה זו מתגבשת במהלך החיים וכן במהלך הלימודים האקדמיים בתוכניות להכשרת מורים בחינוך המיוחד, הכוללות הכשרה ישירה בתחום הזה. מתוך הנחה זו, המחקר שלפניכם ביקש לברר באילו תפיסות על אודות תהליך הבנת הנקרא מחזיקים פרחי הוראה המתמחים בחינוך המיוחד בשלבים הראשונים להכשרתם (פרחי הוראה צעירים), ובאילו תפיסות מחזיקים פרחי הוראה לקראת סוף מסלול ההכשרה שלהם (פרחי הוראה בוגרים). לשם כך נערך מחקר איכותני שבמסגרתו נשאלו פרחי הוראה צעירים ובוגרים ממסלול ההכשרה לחינוך מיוחד על הבנת הנקרא שלהם, על הבנת הנקרא של תלמידים מתקשים ועל הוראת הבנת הנקרא. הממצאים מראים שפרחי הוראה רואים בהבנת הנקרא משימה קשה ומאתגרת ותהליך הכולל כמה רכיבים שהקשר ביניהם לעיתים אינו בהיר. כמו כן, נמצאו הבדלים בין פרחי הוראה צעירים לבוגרים המצביעים על השתנות תפיסותיהם לאורך תהליך ההכשרה – מאמונות אינטואיטיביות לידע מוצהר ומובנה. הדיון עוסק בממצאי המחקר בזיקה לתאוריות מוכרות המתארות את תהליך הבנת הנקרא, וכן מובאות המלצות ליישום הממצאים בתוכניות להכשרת מורים והמלצות למחקר עתידי.

Abstract

Teaching reading comprehension (RC) is partly based on the teacher ׳s conception of the RC process. This conception is formulated throughout life, and during special education teacher training programs, which specifically engage with this issue. The present study sought to reveal pre-service teachers ׳ conceptions of RC in the initial stages of their training, and towards its conclusion. To this end, a qualitative study was conducted, in which special education pre-service teachers were asked about their own RC, the RC of struggling pupils, and about teaching RC. The findings show that pre-service teachers view RC as difficult, challenging, and a complex process involving various components whose interaction is sometimes ambiguous. In addition, differences were found between young pre-service teachers and program graduates, indicating a change in their conceptions during the training program, from intuitive beliefs to explicit and constructed knowledge. These findings are discussed in relation to leading RC theories, and include practical recommendations for the advancement of teacher education.

הורדת קובץ המאמר
תפריט