מורים והוראה בעידן הידע/ דבר העורכת-אורחת

מורים והוראה בעידן הידע/ דבר העורכת-אורחת

Guest editor's note

פורסם באתר: 02-01-2022
המאמר המלא
תקציר

גיליון זה מתאר את התמודדותם של מורים עם הצורך להתאים את ההוראה לעידן הידע, על השינויים הפדגוגיים-טכנולוגיים הכרוכים בכך. חשיבות הנושא בולטת במיוחד לאור השיח הציבורי והאקדמי הנרחב על דמות הבוגר ושאלת החינוך הראוי לו. בגיליון מופיעים שמונה מאמרים הדנים בנושא זה מכיוונים רבים, ומדגישים בכך לא רק את חשיבותו של הנושא אלא גם את עושרו ואת מורכבותו, את האתגרים הרבים שהוא מציב ואת ההזדמנויות שהוא מזמן.

Abstract

Guest editor's note

הורדת קובץ המאמר
תפריט