מכינה קדם-אקדמית במכללה להכשרת מורים כהזדמנות שנייה לקבוצות חלשות הישג

מכינה קדם-אקדמית במכללה להכשרת מורים כהזדמנות שנייה לקבוצות חלשות הישג

מכינה קדם-אקדמית במכללה להכשרת מורים
כהזדמנות שנייה לקבוצות חלשות הישג

תקציר

המכללות האקדמיות לחינוך ממלאות תפקידים נוספים מלבד תפקידן המרכזי כמכשירות מורים. אחד התפקידים הוא לאפשר לקבוצות חלשות הישג להשליםולשפר את תעודת הבגרות במסגרת המכינות הקדם-אקדמיות הצמודות אליהן. רקמיעוט מחקרים בוחן את הצלחתן. במחקר הנוכחי השתתפו 348 בוגרי מכינות קדם- אקדמיות שליד מכללה אחת להכשרת מורים. הנתונים נאספו בשאלון דואר וממאגרהנתונים של המכינה. מן הממצאים עולה שמרבית הבוגרים מצליחים להשלים אתתעודת הבגרות, ומחציתם אף ממשיכים את לימודיהם במוסדות אקדמיים. ההבדליםבהישגים על פי הספרות המחקרית, הנעוצים לרוב במוצא או ברקע סוציו-אקונומי, נדחו. המסקנה היא שהתכנית מאפשרת הזדמנות שנייה לאוכלוסייה שהרקע החברתי וההישגים הלימודיים הקודמים שלה היו נמוכים מלכתחילה.

Abstract

המכללות האקדמיות לחינוך ממלאות תפקידים נוספים מלבד תפקידן המרכזי כמכשירות מורים. אחד התפקידים הוא לאפשר לקבוצות חלשות הישג להשליםולשפר את תעודת הבגרות במסגרת המכינות הקדם-אקדמיות הצמודות אליהן. רקמיעוט מחקרים בוחן את הצלחתן. במחקר הנוכחי השתתפו 348 בוגרי מכינות קדם- אקדמיות שליד מכללה אחת להכשרת מורים. הנתונים נאספו בשאלון דואר וממאגרהנתונים של המכינה. מן הממצאים עולה שמרבית הבוגרים מצליחים להשלים אתתעודת הבגרות, ומחציתם אף ממשיכים את לימודיהם במוסדות אקדמיים. ההבדליםבהישגים על פי הספרות המחקרית, הנעוצים לרוב במוצא או ברקע סוציו-אקונומי, נדחו. המסקנה היא שהתכנית מאפשרת הזדמנות שנייה לאוכלוסייה שהרקע החברתי וההישגים הלימודיים הקודמים שלה היו נמוכים מלכתחילה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט