ממדיניות ליישום: הרפורמה במדיניות הפיתוח המקצועי בישראל – נקודת המבט של מחוזות משרד החינוך

ממדיניות ליישום: הרפורמה במדיניות הפיתוח המקצועי בישראל – נקודת המבט של מחוזות משרד החינוך

Reform of teachers' professional development in Israel: The perspectives of regional directors at the Ministry of Education

תקציר

מחקר זה התמקד בבחינת תפיסותיהם ועמדותיהם של בעלי עניין במחוזות משרד החינוך באשר להטמעת השינוי במדיניות הפיתוח המקצועי כחלק מרפורמת "אופק חדש". עשרים וחמישה בעלי תפקידים בכירים בשמונת מחוזות משרד החינוך רואיינו במסגרת מחקר איכותני נרטיבי. נמצא כי קיימים כוחות אשר תורמים להטמעת השינויים וליישומם, כמו גם כוחות בולמים המעכבים את השגת יעדי המדיניות. מן הממצאים עולות תובנות מושגיות באשר להטמעה יעילה של שינוי מסובך ומורכב, כמו גם המלצות אופרטיביות לשיפור המדיניות ודרך יישומה. שתיים מההמלצות האלו הן להגדיל את מעורבותה של האקדמיה בתהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ולהגדיל את מעורבותם של מחוזות משרד החינוך בקביעת המדיניות.

Abstract

This paper describes the findings of a qualitative, narrative-based study that examined the perceptions (attitudes and knowledge) of 25 Ministry of Education regional directors regarding the implementation of the new professional development policy "New Horizon". The analysis of the interviews reveals that they noted both the major advantages of this policy such as organizing the professional development process and including all teachers, as well as its many disadvantages such as overburdening the teachers, the lack of high-quality teacher educators, and so on. The research literature that discusses reform in education systems demonstrates the complexities and difficulties inherent in the implementation of a broad and comprehensive reform. The findings indicated that despite that, the senior officials in the regional divisions supported the reform as formulated by the Ministry's head office, and understood its nuances.

הורדת קובץ המאמר
תפריט