מן ההרמנויטיקה אל המעשה הטקסט המקראי כגורם המעורר רפלקציה אתית אצל מורי מורים

מן ההרמנויטיקה אל המעשה הטקסט המקראי כגורם המעורר רפלקציה אתית אצל מורי מורים

מן ההרמנויטיקה אל המעשה
הטקסט המקראי כגורם המעורר רפלקציה אתית
אצל מורי מורים

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

תרומת ההרמנויטיקה הפנומנולוגית לתחום החינוך באה לידי ביטוי במסגרת תכנית התמחות פרופסיונלית של מורי מורים, שבה נערך ניסוי שמטרתו הייתה לסייע בגיבוש זהות מקצועית-אתית היונקת ממקורות היהדות. להשגת היעד הופעלה אינטראקציה מודרכת בין תהליכי רפלקציה על המשמעות של השיח ההדרכתי לבין תהליכי רפלקציה על המשמעות הערכית של הטקסט המקראי. הפעולה, שלוותה במחקר איכותני, מודגמת במאמר באמצעות חקר מקרה בשילוב לימוד טקסטואלי.

Abstract

תרומת ההרמנויטיקה הפנומנולוגית לתחום החינוך באה לידי ביטוי במסגרת תכנית התמחות פרופסיונלית של מורי מורים, שבה נערך ניסוי שמטרתו הייתה לסייע בגיבוש זהות מקצועית-אתית היונקת ממקורות היהדות. להשגת היעד הופעלה אינטראקציה מודרכת בין תהליכי רפלקציה על המשמעות של השיח ההדרכתי לבין תהליכי רפלקציה על המשמעות הערכית של הטקסט המקראי. הפעולה, שלוותה במחקר איכותני, מודגמת במאמר באמצעות חקר מקרה בשילוב לימוד טקסטואלי.

הורדת קובץ המאמר
תפריט