מניעת אלימות והתמודדות עמה במערכת החינוך – הצעה למדיניות

מניעת אלימות והתמודדות עמה במערכת החינוך – הצעה למדיניות

Preventing and coping with violence in the
education system: A policy proposal

תקציר

מסמך זה מסכם המלצות למדיניות בהיבטים שונים הקשורים למניעת אלימות ולהתמודדות אתה. המסמך מתבסס על המשותף לנו ולמדינות רבות בעולם ועל תובנות שהתגבשו בנוגע למצב המיוחד של מערכת החינוך בישראל. הוא מבוסס על מאמרים מהספרות המדעית- מקצועית ועל מסמכי מדיניות מהארץ ומהעולם. המסמך כולל המלצות, מסמכי מדיניות וחוזרי מנכ"ל רלוונטיים, ונועד להדגיש היבטים חשובים ולהביאם לדיון ציבורי.

Abstract

This document summarizes several recommendations for a policy consisting of various aspects that are linked to preventing and coping with violence. The document is based on what Israel has in common with many other countries in the world and on insights we have formulated with regard to the particular predicament of the education system in Israel. It is based on articles from the scientific-professional literature and on policy documents from Israel and the world. The document comprises recommendations, and policy documents, and seeks to emphasize important aspects and present them for public discussion.

הורדת קובץ המאמר
תפריט