מעבר מהדגם המסורתי בהתנסות המעשית לדגם השיתופי – סיסמה או צורך השעה?

מעבר מהדגם המסורתי בהתנסות המעשית לדגם השיתופי – סיסמה או צורך השעה?

The transition from the tradition practicum model to the partnership model: Merely a slogan or an urgent need?

תקציר

מאמר זה מתאר תהליך של שינוי במודל ההדרכה הפדגוגית שעבר צוות מדריכים פדגוגיים )מד"פים( במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה, ואת אופן ביצועו הלכה למעשה. מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעתה של השתלמות בנושא "מודל של שותפות מכללה- בית ספר" על השינוי התפיסתי והפרקטי של תפקיד המדריך הפדגוגי כמו גם את יצירתה של תחושת דחיפות לצורך בשינוי במודל ההדרכה. שאלת המחקר הייתה באיזו מידה תרמה תכנית ההשתלמות במודל ה- PDS להתפתחותם המקצועית של המשתתפים ועוררה בהם תחושת דחיפות לשינוי של דגם ההדרכה. במחקר השתתפו 28 מדריכים פדגוגיים ושלושה בעלי תפקידים. כלי המחקר היו שאלון שנבנה לצורכי מחקר זה וריאיון חצי-מובנה עם בעלי התפקידים. ממצאי המחקר העידו כי התכנים של ההשתלמות השפיעו במידה רבה על יצירתה של תחושת דחיפות למעבר לדגם השיתופי, וכי היא תרמה להתפתחותם המקצועית של המד"פים ועוררה בהם מוטיבציה להמשיך ולהשתלם בעתיד. המסקנות העולות מהמחקר הן שתכנית השתלמות מקצועית מובנית וחזון ברור של הצוות המנהיג שינוי תורמים לשכנוע פנימי למחויבות ולאחריות לשינוי בקרב המדריכים.

Abstract

This article describes the process of changing the pedagogical instruction model undergone by the team of pedagogical instructors at the Academic Arab College for Education in Israel while focusing on their perceptions of their role as pedagogical instructors, and how they implemented it in practice. This learning process is documented and studied.

הורדת קובץ המאמר
תפריט