משפט שלמה: סיפור מקראי בגישה רב-תחומית / ציפי פליישר, רבקה אלקושי, גלי דינור, נעמי הופמן, רות לוי

משפט שלמה: סיפור מקראי בגישה רב-תחומית / ציפי פליישר, רבקה אלקושי, גלי דינור, נעמי הופמן, רות לוי

משפט שלמה: סיפור מקראי בגישה רב-תחומית / ציפי פליישר, רבקה אלקושי, גלי דינור, נעמי הופמן, רות לוי

פורסם באתר: 10-04-2022
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת/Book Review

Abstract

ספרים על שולחן המערכת/Book Review

הורדת קובץ המאמר
תפריט