סטטיסטיקה או סדיסטיקה? חרדה מסטטיסטיקה בקרב סטודנטיות במכללה להוראה

סטטיסטיקה או סדיסטיקה? חרדה מסטטיסטיקה בקרב סטודנטיות במכללה להוראה

Statistics or Sadistics?
Statistics Anxiety Among College of Education Students

תקציר

אוריינות סטטיסטית היא מיומנות חיונית במציאות פוסט-מודרנית. עם זאת, כ 75%- מהסטודנטים בחוגים השייכים למדעי החברה מדווחים על רמה בינונית עד גבוהה של חרדה מסטטיסטיקה, חרדה המאופיינת במחשבות טורדניות, בלחץ וברתיעה בעת החשיפה לתכנים סטטיסטיים ובמצבי הוראה שיש בהם שימוש בסטטיסטיקה. מטרת המחקר היא לבחון את המאפיינים הפסיכומטריים של הגרסה העברית של שאלון הSTARS- Statistical Anxiety Rating Scale), שאלון החרדה מסטטיסטיקה) ולזהות את המבנה הפנימי של התופעה, כפי שתופסות אותה 163 סטודנטיות במכללה אחת להוראה. תוצאות ניתוח הגורמים של השאלון תומכות בחלוקה לשישה גורמים המעוררים את החרדה, שהציעו קרוז, קאש ובולטון Cruise, Cash, & Bolton, 1985)): ערכה של הסטטיסטיקה, חרדת פרשנות סטטיסטית, חרדת כיתה ומבחן, ערך עצמי בפעולות חישוב, חרדה מבקשת עזרה ותפיסה שלילית של מורים לסטטיסטיקה. ניתוח בשיטת "ניתוח המרחב הקטן ביותר" (Smallest Space Analysis – SSA) הניב פתרון רב-ממדי המדגיש את חשיבות זיהוי מוקד החרדה (הקורס המסוים בסטטיסטיקה לעומת סטטיסטיקה כדיסציפלינה) ואת מושא ההתייחסות (אני לעומת אחרים). ממצאי המחקר החלוצי הזה יסייעו לשדרוג הגרסה העברית של השאלון. שאלון תקף, מהימן ורגיש עשוי לנטר טוב יותר את מצב החרדה של סטודנטים במכללה לחינוך ולסייע למורי המורים באיתור דרכים מתאימות להפחתת החרדה.

Abstract

Statistics literacy is an essential skill in postmodern reality. However, around 75% of social science university students experience moderate to high levels of statistics anxiety (SA), characterized by disturbing thoughts and apprehension when confronted with statistics. The aims of the present research were to test the psychometric properties of the Hebrew version of the Statistical Anxiety Rating Scale, and to reveal the underlying structure of the construct as perceived by 163 pre-service teachers. The results of the classical factor analysis were consistent with the original six subscales: worth of statistics, interpretation anxiety, test and class anxiety, computational self-concept, fear of asking for help, and fear of statistics teachers. Smallest space analysis yielded a three-dimensional solution that highlights the importance of identifying the focus of anxiety and its referent. The findings may offer a better way to monitor the level of anxiety among students, and help teacher educators find suitable ways to reduce statistics anxiety.

הורדת קובץ המאמר
תפריט