פולמוס סביב אופן הטיפול בטקסט תנ"כי

פולמוס סביב אופן הטיפול בטקסט תנ"כי

פולמוס סביב אופן הטיפול בטקסט תנ"כי

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה מציג מחקר איכותי, שעקב אחר היחס לתנ"ך ולהוראתו דרך איסוף דברי דוברים, שהתפלמסו בחמישה ימי עיון שהתקיימו בירושלים בשנים תשס"א-תשס"ב. הדוברים שהשתתפו בימי העיון הללו באו רובם מהציבור הדתי, ומיעוטם – מהציבור החילוני. במחקר זוהו כ 12- גישות שונות ליחס לתנ"ך ולהוראתו, וגישות אלו הוצבו על רצף אידיאולוגי-דיסציפלינרי. פותחה שיטה לניתוח דברי הדוברים כדי לגלות בדבריהם תכנים אידיאולוגיים. מממצאי הניתוח עולה, שכל הגישות – כולל הגישות המדעיות – בבואן לעסוק בתנ"ך הן רוויות מתח אידיאולוגי מוסווה או גלוי. מסקנת החוקר היא, שלא ניתן לדבר על מתודת הוראה דיסציפלינרית בהכשרת מורים להוראת התנ"ך, היות שכל מתודה מוצעת מונחית על ידי אידיאולוגיה כלשהי.

Abstract

מאמר זה מציג מחקר איכותי, שעקב אחר היחס לתנ"ך ולהוראתו דרך איסוף דברי דוברים, שהתפלמסו בחמישה ימי עיון שהתקיימו בירושלים בשנים תשס"א-תשס"ב. הדוברים שהשתתפו בימי העיון הללו באו רובם מהציבור הדתי, ומיעוטם – מהציבור החילוני. במחקר זוהו כ 12- גישות שונות ליחס לתנ"ך ולהוראתו, וגישות אלו הוצבו על רצף אידיאולוגי-דיסציפלינרי. פותחה שיטה לניתוח דברי הדוברים כדי לגלות בדבריהם תכנים אידיאולוגיים. מממצאי הניתוח עולה, שכל הגישות – כולל הגישות המדעיות – בבואן לעסוק בתנ"ך הן רוויות מתח אידיאולוגי מוסווה או גלוי. מסקנת החוקר היא, שלא ניתן לדבר על מתודת הוראה דיסציפלינרית בהכשרת מורים להוראת התנ"ך, היות שכל מתודה מוצעת מונחית על ידי אידיאולוגיה כלשהי.

הורדת קובץ המאמר
תפריט