צרימה אידיאולוגית בתהליך ההוראה: שירים על קו התפר

צרימה אידיאולוגית בתהליך ההוראה: שירים על קו התפר

צרימה אידיאולוגית בתהליך ההוראה:
שירים על קו התפר

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

תקציר ראשיתו של מחקר זה בסערה שהתחוללה בעקבות דרישתו של שר החינוך דאז, יוסי שריד, להכניס את שיריו של מחמוד דרוויש לתכנית הלימודים. הפרשה כונתה בפי הרב עובדיה – פרשת "יוסי דרוויש". יוסי שריד לא היה ער לכך, ששיריו של דרוויש ממילא מופיעים בתכנית הלימודים לצד שירים של משוררים וסופרים ערביים אחרים, כמו: סיאם דאוד או כנפני, שמבחינה מסוימת מציגים עמדה אידיאולוגית פוליטית קיצונית מזו של דרוויש. בעקבות הרעש התקשורתי החלטתי לבדוק את עמדותיהם של מורים לספרות ואת תהליך התמודדותם, כאשר ייאלצו ללמד שירים שאינם תואמים את עמדותיהם האידיאולוגיות. ההנחה הייתה שלצרימה אידיאולוגיות יש השפעות על תהליך ההוראה ועל תוכני הלימוד: תכנים שיוצרים דילמה ערכית-תודעתית מעמידים למבחן את השקפותיו האתיות של המורה. הדבר נובע בעיקר מריבוי הכובעים שהמורה חובש.

Abstract

תקציר ראשיתו של מחקר זה בסערה שהתחוללה בעקבות דרישתו של שר החינוך דאז, יוסי שריד, להכניס את שיריו של מחמוד דרוויש לתכנית הלימודים. הפרשה כונתה בפי הרב עובדיה – פרשת "יוסי דרוויש". יוסי שריד לא היה ער לכך, ששיריו של דרוויש ממילא מופיעים בתכנית הלימודים לצד שירים של משוררים וסופרים ערביים אחרים, כמו: סיאם דאוד או כנפני, שמבחינה מסוימת מציגים עמדה אידיאולוגית פוליטית קיצונית מזו של דרוויש. בעקבות הרעש התקשורתי החלטתי לבדוק את עמדותיהם של מורים לספרות ואת תהליך התמודדותם, כאשר ייאלצו ללמד שירים שאינם תואמים את עמדותיהם האידיאולוגיות. ההנחה הייתה שלצרימה אידיאולוגיות יש השפעות על תהליך ההוראה ועל תוכני הלימוד: תכנים שיוצרים דילמה ערכית-תודעתית מעמידים למבחן את השקפותיו האתיות של המורה. הדבר נובע בעיקר מריבוי הכובעים שהמורה חובש.

הורדת קובץ המאמר
תפריט