קווים לתהליכי פרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי

קווים לתהליכי פרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי

קווים לתהליכי פרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי

תקציר

תהליכי הפרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל לא מוצו עד כה. חלק מהסיבות לכך כרוכות באופיו של התחום, שמצד אחד הוא סמי-פרופסיונלי ונבנה על מגזר התנדבותי, ומצד אחר עובדים בו בעלי פרופסיות מגוונות, הלומדים את התחום, והתחום "לומד מהם", תוך כדי עשייה. כמו כן, מערכת החינוך הבלתי פורמלי היא מערכת מבוזרת, רק חלק ממנה מקיים זיקה עם המערכת הממשלתית, וחלקה הגדול מתקיים במסגרת המגזר השלישי. תהליכי פרופסיונליזציה אלה נתונים לשינויים תדירים, שלעתים מקדמים אותם מאוד ולעתים מעכבים אותם. עם זאת, הדיון בדבר הצורך בפרופסיונליזציה בחינוך הבלתי פורמלי ליווה את התפתחותו של התחום הזה בישראל משלבי קיומו המוקדמים. המאמר מנסה להתחקות אחר חלק מתהליכי הפרופסיונליזציה של תחום החינוך הבלתי פורמלי. 1 הנחת היסוד שלו היא כי קיימים שלושה סוגים של טקסטים מכונני פרופסיונליזציה, העשויים לתרום לשיח על אודות הפרופסיונליזציה של החינוך הבלתי פורמלי: )א( ממצאים מן המחקר; )ב( תכניות הכשרה אקדמיות בתחום זה; )ג( מסמכי הגדרות תפקידים )של משרד החינוך(. חלקו הראשון של המאמר מגדיר את החינוך הבלתי פורמלי ואת תחומי עיסוקיו העיקריים. החלק השני מציג את העדויות לכך שבתחום חינוך זה קיימים סימנים לכך שהוא מאמץ סממנים פרופסיונליים. החלק השלישי מנמק מדוע התפתחותו של המחקר, התפתחותן של תכניות אקדמיות להכשרה לתפקיד מקצועי ותחילתם של תהליכי רגולציה הם סימנים לתהליך התמקצעות בתחום החינוך הבלתי פורמלי. המאמר מסכם את הקווים הבולטים בתהליך הפרופסיונליזציה בתחום הנדון, וצופה כי החינוך הבלתי פורמלי בישראל עשוי להתפתח במידה לא מבוטלת.

Abstract

תהליכי הפרופסיונליזציה בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל לא מוצו עד כה. חלק מהסיבות לכך כרוכות באופיו של התחום, שמצד אחד הוא סמי-פרופסיונלי ונבנה על מגזר התנדבותי, ומצד אחר עובדים בו בעלי פרופסיות מגוונות, הלומדים את התחום, והתחום "לומד מהם", תוך כדי עשייה. כמו כן, מערכת החינוך הבלתי פורמלי היא מערכת מבוזרת, רק חלק ממנה מקיים זיקה עם המערכת הממשלתית, וחלקה הגדול מתקיים במסגרת המגזר השלישי. תהליכי פרופסיונליזציה אלה נתונים לשינויים תדירים, שלעתים מקדמים אותם מאוד ולעתים מעכבים אותם. עם זאת, הדיון בדבר הצורך בפרופסיונליזציה בחינוך הבלתי פורמלי ליווה את התפתחותו של התחום הזה בישראל משלבי קיומו המוקדמים. המאמר מנסה להתחקות אחר חלק מתהליכי הפרופסיונליזציה של תחום החינוך הבלתי פורמלי. 1 הנחת היסוד שלו היא כי קיימים שלושה סוגים של טקסטים מכונני פרופסיונליזציה, העשויים לתרום לשיח על אודות הפרופסיונליזציה של החינוך הבלתי פורמלי: )א( ממצאים מן המחקר; )ב( תכניות הכשרה אקדמיות בתחום זה; )ג( מסמכי הגדרות תפקידים )של משרד החינוך(. חלקו הראשון של המאמר מגדיר את החינוך הבלתי פורמלי ואת תחומי עיסוקיו העיקריים. החלק השני מציג את העדויות לכך שבתחום חינוך זה קיימים סימנים לכך שהוא מאמץ סממנים פרופסיונליים. החלק השלישי מנמק מדוע התפתחותו של המחקר, התפתחותן של תכניות אקדמיות להכשרה לתפקיד מקצועי ותחילתם של תהליכי רגולציה הם סימנים לתהליך התמקצעות בתחום החינוך הבלתי פורמלי. המאמר מסכם את הקווים הבולטים בתהליך הפרופסיונליזציה בתחום הנדון, וצופה כי החינוך הבלתי פורמלי בישראל עשוי להתפתח במידה לא מבוטלת.

הורדת קובץ המאמר
תפריט