קורט לוין ומקורות אישיים, אינטלקטואליים ותאורטיים של פרדיגמת מחקר הפעולה

קורט לוין ומקורות אישיים, אינטלקטואליים ותאורטיים של פרדיגמת מחקר הפעולה

Kurt Lewin – the Practical Theorist – and Principles of Action Research

תקציר

המושגים מחקר פעולה ושינוי חברתי היו הנושא האחרון אשר העסיק את קורט לוין לפני מותו בטרם עת בפברואר 1947. המאמר אשר עסק בנושא זה נשא את הכותרת "מחקר פעולה ובעיות של קבוצת מיעוט" (1946/1989). במאמר הנוכחי מוצגים שמונה עקרונות של מחקר פעולה שמקורם בכתבי לוין, ונערך דיון קצר על כל אחד מהם, על מקורו ומאפייניו. אנו מצביעים על כך שהמושג מחקר פעולה נגזר מתוך מקורות אחדים ברקע האישי והאינטלקטואלי של לוין: ניסיון חייו כבן מיעוט יהודי בגרמניה וכמהגר לארצות הברית; תאוריית השדה ועקרונותיה המטא-תאורטיים שמקורם באסכולת התבנית בפסיכולוגיה; ומחויבותו העמוקה לעקרונות האידיאולוגיה הדמוקרטית ולצורך בשינוי חברתי.

Abstract

February 2017 marks the seventieth anniversary of the death of Kurt Lewin, a social psychologist who contributed with his field theory to the understanding of the relationships between the person/group/organization and their environments, and the various forces that impinge on them. Lewin trained as a philosopher and ׳ experimental psychologist, but he realized the importance of the social scientists' contribution to the solution of a society s social problems, such as ethnic tensions, discrimination, and injustice. He realized that conventional science had not been an appropriate measure for achieving solutions to such problems, and proposed a new paradigm, ״action research. ״ This article specifies and elaborates eight principles of the action research paradigm and their theoretical roots.

הורדת קובץ המאמר
תפריט