שביעות הרצון של סטודנטים אשר מתנסים בהוראה לפי דגם ה- PDS מהעבודה המעשית ומהגורמים המעורבים בה

שביעות הרצון של סטודנטים אשר מתנסים בהוראה לפי דגם ה- PDS מהעבודה המעשית ומהגורמים המעורבים בה

Satisfaction of students who are trained according to the PDS model from the practicum

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה הוא מחקר חלוצי. למעשה, זהו חלק ממחקר הערכה מקיף אשר בחן את הטמעתה של תכנית ההכשרה להוראה לפי דגם ה- PDS הקלסי במכללה האקדמית הערבית לחינוך שבחיפה. במחקר השתתפו 83 סטודנטים – 35 מהם התנסו בתכנית הוראה לפי דגם ה- PDS , ואילו 48 סטודנטים התנסו בהוראה לפי הדגם המסורתי. המחקר ניסה לאמוד את מידת שביעות הרצון של הסטודנטים שהתנסו בהוראה לפי דגם ה- PDS – הן מהתנסותם בעבודה המעשית, הן מהגורמים המעורבים במערך השותפות. ממצאי הראיונות עם הסטודנטים מהקבוצה הראשונה מלמדים על שביעות רצון גבוהה מתכנית ההתנסות המעשית, מלוח הזמנים של התכנית, מיעילות ה"ניצול" של ימי ההתנסות ומהפעילויות הלימודיות והבלתי-פורמליות שהשתתפו בהן. כמו כן, הסטודנטים דיווחו על שביעות רצון גבוהה שלהם משיתוף הפעולה בין המדריך הפדגוגי לבין המורים המאמנים. לעומת זאת הם הביעו שביעות רצון בינונית מהיקף שיתוף הפעולה בינם לבין המנהל וצוות בית הספר. הממצאים הכמותיים מצביעים על הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות הסטודנטים במידת שביעות הרצון מכל הגורמים המעורבים במערך השותפות.

Abstract

The study described in this article examined the assimilation of the teacher education program according to the PDS model at the Academic Arab College for Education in Israel – Haifa. The participants consisted of 83 students, 35 of whom were trained according to the teaching program based on the PDS model, and 48 of whom were trained according to the traditional model. The study examined the students' satisfaction from the practical training. The findings yielded by the interviews with the students belonging to the first group indicate the students' high degree of satisfaction with the practicum, its timetable, and its efficiency in making the most of the teaching days and the informal teaching activities in which they participated. The students reported a high degree of satisfaction with the cooperation between the pedagogical instructor and the mentor teachers. On the other hand, they expressed a medium degree of satisfaction with the extent of cooperation among them, the school principal, and the school teaching staff. The quantitative findings foreground obvious differences between the two groups as regards their satisfaction with the components involved in the partnership system.

הורדת קובץ המאמר
תפריט