שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

תקציר

מטרת המחקר הייתה לאתר את הגורמים הסביבתיים הקשורים לעבודת המורה בכיתה שמשולבים בה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולבחון את הקשר שלהם לשחיקת המורה. 330 מורות מחנכות בבתי ספר יסודיים ממלכתיים ענו על שאלון המחקר. מתוך משתני הרקע האישיים, המשתנה היחיד שנמצא קשור לשחיקה הוא עמדת המחנכת כלפי השילוב. ככל שעמדת המחנכת כלפי השילוב חיובית יותר, כך היא מרגישה שחוקה יותר במרכיב אי ההגשמה, וזאת בניגוד להשערת המחקר. מתוך משתני הרקע התעסוקתיים נמצאו שניים הקשורים קשר חיובי למרכיב הדה- פרסונליזציה (הטלת דופי בתלמידים) של השחיקה: חינוך כיתות גבוהות ומילוי תפקיד של רכזת שכבה. כמו כן, נמצא כי אחוז גבוה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה (מעל 20% ) ועזרה מועטה למחנכת מהגורמים השונים במערכת תורמים לעלייה בשחיקת המחנכת. לשלושה מתוך גורמי סביבת העבודה נמצא קשר הפוך לשחיקה: הגורם הארגוני, הגורם הפסיכולוגי והגורם החברתי, כאשר האחרון קשור בקשר הפוך החזק ביותר לשחיקה של מחנכות. כלומר, מורה הרואה את סביבת העבודה שלה בראייה חיובית ומדווחת שאין לה בעיות משמעת בכיתה ובעיות חברתיות הקשורות לשילוב, אין לה בעיות במתן הערכה, אין לה בעיות בחלוקת הזמן בין תלמידים רגילים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ואין לה בעיות בקשר עם הוריהם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים – מורה זאת איננה שחוקה.

Abstract

מטרת המחקר הייתה לאתר את הגורמים הסביבתיים הקשורים לעבודת המורה בכיתה שמשולבים בה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולבחון את הקשר שלהם לשחיקת המורה. 330 מורות מחנכות בבתי ספר יסודיים ממלכתיים ענו על שאלון המחקר. מתוך משתני הרקע האישיים, המשתנה היחיד שנמצא קשור לשחיקה הוא עמדת המחנכת כלפי השילוב. ככל שעמדת המחנכת כלפי השילוב חיובית יותר, כך היא מרגישה שחוקה יותר במרכיב אי ההגשמה, וזאת בניגוד להשערת המחקר. מתוך משתני הרקע התעסוקתיים נמצאו שניים הקשורים קשר חיובי למרכיב הדה- פרסונליזציה (הטלת דופי בתלמידים) של השחיקה: חינוך כיתות גבוהות ומילוי תפקיד של רכזת שכבה. כמו כן, נמצא כי אחוז גבוה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה (מעל 20% ) ועזרה מועטה למחנכת מהגורמים השונים במערכת תורמים לעלייה בשחיקת המחנכת. לשלושה מתוך גורמי סביבת העבודה נמצא קשר הפוך לשחיקה: הגורם הארגוני, הגורם הפסיכולוגי והגורם החברתי, כאשר האחרון קשור בקשר הפוך החזק ביותר לשחיקה של מחנכות. כלומר, מורה הרואה את סביבת העבודה שלה בראייה חיובית ומדווחת שאין לה בעיות משמעת בכיתה ובעיות חברתיות הקשורות לשילוב, אין לה בעיות במתן הערכה, אין לה בעיות בחלוקת הזמן בין תלמידים רגילים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ואין לה בעיות בקשר עם הוריהם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים – מורה זאת איננה שחוקה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט