שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני )דוא"ל( בקהילות לומדות בבית ספר לפיתוח מקצועי

שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני )דוא"ל( בקהילות לומדות בבית ספר לפיתוח מקצועי

שיח למידה בעל פה ובדואר אלקטרוני )דוא"ל(
בקהילות לומדות בבית ספר לפיתוח מקצועי

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה דן בהפיכתם של צוותי מורים ושל סטודנטים להוראה לקהילות לומדות במסגרת PDS – Professional Development( " הכשרת מורים במערך של "בית ספר לפיתוח מקצועי ובשילובם של שני סוגי שיח למידה – פנים-אל-פנים ודואר אלקטרוני )דוא"ל( – בהליך )School זה. 1 שני תהליכים אלה שינו את תפקידי המורה ואת תפקידי המדריך הפדגוגי. המחקר התמקד בקהילה לומדת אחת, שהתרכזה סביב מדריכה פדגוגית להוראת הלשון העברית, והשתתפו בה סטודנטים ומורים משני בתי ספר. הפעילויות שנחקרו חולקו לשתי קטגוריות עיקריות: פעילות פנים-אל-פנים ופעילות בדוא"ל. החומרים שתועדו בפגישות "שעות הצוות" ובמהלך ההתכתבויות בדוא"ל בין כל השותפים בקהילה הלומדת ובתת-מערכותיה נותחו. המפגשים שהתקיימו פנים- אל-פנים: שעת הצוות והסמינריון הדידקטי, שהם מחולליה ומפעיליה של הקהילה במערך זה, הפכו קצרים מלהכיל את תוכנם: הסמינריון הדידקטי שהוצמד ליום ההתנסות הפך במסגרת לחלק בלתי נפרד מן ההתנסות בהוראה, ונושאים אותנטיים שחלחלו לתוכו מיום PDS- ה ההתנסות שינו את אופיו ואת תכניו. כך אירע גם לשעת הצוות, שהיא פגישתה היזומה השבועית של הקהילה הבית ספרית. נראה כי שימוש בתקשורת מקוונת לצדן של פגישות יזומות עשוי לייעל את פעילות הקהילה ולכונן ולהצמיח את המשתתפים ואת תפוקתם.

Abstract

מאמר זה דן בהפיכתם של צוותי מורים ושל סטודנטים להוראה לקהילות לומדות במסגרת PDS – Professional Development( " הכשרת מורים במערך של "בית ספר לפיתוח מקצועי ובשילובם של שני סוגי שיח למידה – פנים-אל-פנים ודואר אלקטרוני )דוא"ל( – בהליך )School זה. 1 שני תהליכים אלה שינו את תפקידי המורה ואת תפקידי המדריך הפדגוגי. המחקר התמקד בקהילה לומדת אחת, שהתרכזה סביב מדריכה פדגוגית להוראת הלשון העברית, והשתתפו בה סטודנטים ומורים משני בתי ספר. הפעילויות שנחקרו חולקו לשתי קטגוריות עיקריות: פעילות פנים-אל-פנים ופעילות בדוא"ל. החומרים שתועדו בפגישות "שעות הצוות" ובמהלך ההתכתבויות בדוא"ל בין כל השותפים בקהילה הלומדת ובתת-מערכותיה נותחו. המפגשים שהתקיימו פנים- אל-פנים: שעת הצוות והסמינריון הדידקטי, שהם מחולליה ומפעיליה של הקהילה במערך זה, הפכו קצרים מלהכיל את תוכנם: הסמינריון הדידקטי שהוצמד ליום ההתנסות הפך במסגרת לחלק בלתי נפרד מן ההתנסות בהוראה, ונושאים אותנטיים שחלחלו לתוכו מיום PDS- ה ההתנסות שינו את אופיו ואת תכניו. כך אירע גם לשעת הצוות, שהיא פגישתה היזומה השבועית של הקהילה הבית ספרית. נראה כי שימוש בתקשורת מקוונת לצדן של פגישות יזומות עשוי לייעל את פעילות הקהילה ולכונן ולהצמיח את המשתתפים ואת תפוקתם.

הורדת קובץ המאמר
תפריט