שימוש בפורום מקוון לחקר אירוע בשיעור "אדם ובריאותו" בהכשרת מורים למדעים בחינוך היסודי

שימוש בפורום מקוון לחקר אירוע בשיעור "אדם ובריאותו" בהכשרת מורים למדעים בחינוך היסודי

שימוש בפורום מקוון לחקר אירוע בשיעור
"אדם ובריאותו" בהכשרת מורים למדעים
בחינוך היסודי

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

המחקר המתואר במאמר זה נערך בקורס "אדם ובריאותו", שניתן לסטודנטיותהמתמחות בהוראת מדעים בחינוך היסודי.* הקורס שילב חקר אירוע בסביבת פורוםמקוון. מטרת המחקר הייתה לבדוק את התרומה הייחודית של שיטה זו ללמידת תוכניהקורס. במטרה לגלות את רמת המעורבות של הסטודנטיות בלמידה ואת רמת בנייתהידע שהתרחשה, נותחו תוכני הודעות הסטודנטיות לפורום. כמו כן נבדקו עמדותיהןכלפי שיטת לימוד זו. נמצאו דגמים שונים של מעורבות בלמידה ושל בניית ידע, שהיונפוצים במידה שונה. התוצאות מרמזות על קשר אפשרי בין מרכיבים אלו של הלמידהבפורום. עמדות הסטודנטיות כלפי הלימוד בשיטה זו היו חיוביות. התרומה הייחודיתשל סביבת הפורום לחקר האירוע הייתה בעיקר בארגון יעיל של הלמידה השיתופית. שיטת הניתוח המוצעת במחקר זה מאפשרת לחוקר להעריך את איכות הלמידהשהתרחשה בפורום, ולמורה בשדה – להעריך את התלמידים בקורס בהוראה מרחוק.

Abstract

המחקר המתואר במאמר זה נערך בקורס "אדם ובריאותו", שניתן לסטודנטיותהמתמחות בהוראת מדעים בחינוך היסודי.* הקורס שילב חקר אירוע בסביבת פורוםמקוון. מטרת המחקר הייתה לבדוק את התרומה הייחודית של שיטה זו ללמידת תוכניהקורס. במטרה לגלות את רמת המעורבות של הסטודנטיות בלמידה ואת רמת בנייתהידע שהתרחשה, נותחו תוכני הודעות הסטודנטיות לפורום. כמו כן נבדקו עמדותיהןכלפי שיטת לימוד זו. נמצאו דגמים שונים של מעורבות בלמידה ושל בניית ידע, שהיונפוצים במידה שונה. התוצאות מרמזות על קשר אפשרי בין מרכיבים אלו של הלמידהבפורום. עמדות הסטודנטיות כלפי הלימוד בשיטה זו היו חיוביות. התרומה הייחודיתשל סביבת הפורום לחקר האירוע הייתה בעיקר בארגון יעיל של הלמידה השיתופית. שיטת הניתוח המוצעת במחקר זה מאפשרת לחוקר להעריך את איכות הלמידהשהתרחשה בפורום, ולמורה בשדה – להעריך את התלמידים בקורס בהוראה מרחוק.

הורדת קובץ המאמר
תפריט