שינויים בזהות האני לאחר ביקור בפולין

שינויים בזהות האני לאחר ביקור בפולין

שינויים בזהות האני לאחר
ביקור בפולין

תקציר

סיורים בפולין הם חלק מתכנית הלימודים בבתי ספר רבים, ואף על פי כן הדעות חלוקות ביחס אליהם. במחקר זה* נבדקו שינויים בזהות האני של מתבגרים לאחר שובם מסיור בפולין. במחקר השתתפו 247 מתבגרים מכיתות י"א וי"ב, אשר ענו על סולם זהות האני 59% מהנשאלים השתתפו בסיור .(Tzuriel & Bar Yoseph, 1986; 1974 , (צוריאל ו 41%- לא לקחו חלק בו. בניתוח שונות מרובה על פי שיטת המדידה החוזרת (לפני המסע, חודשיים אחרי המסע ושנה לאחריו) נמצאה אינטראקציה מובהקת של זמן השתתפות במסע ביחס לממדים התחייבותיות ומטרתיות ומשמעותיות- X המדידה הראה כי מקור ההבדלים בין המתבגרים Duncan ניכור שבזהות האני. ניתוח שהשתתפו במסע לבין המתבגרים שלא השתתפו בו הוא הפער שקיים בין תוצאות המדידה חודשיים לאחר המסע לבין התוצאות שנה אחר כך. הבדלים אלו מוסברים בדינמיקה האישית והחברתית של היוצאים למסע לעומת חבריהם שלא השתתפו בו, וכן בהשפעותיה על הממדים האידיאולוגיים שבזהות האני.

Abstract

סיורים בפולין הם חלק מתכנית הלימודים בבתי ספר רבים, ואף על פי כן הדעות חלוקות ביחס אליהם. במחקר זה* נבדקו שינויים בזהות האני של מתבגרים לאחר שובם מסיור בפולין. במחקר השתתפו 247 מתבגרים מכיתות י"א וי"ב, אשר ענו על סולם זהות האני 59% מהנשאלים השתתפו בסיור .(Tzuriel & Bar Yoseph, 1986; 1974 , (צוריאל ו 41%- לא לקחו חלק בו. בניתוח שונות מרובה על פי שיטת המדידה החוזרת (לפני המסע, חודשיים אחרי המסע ושנה לאחריו) נמצאה אינטראקציה מובהקת של זמן השתתפות במסע ביחס לממדים התחייבותיות ומטרתיות ומשמעותיות- X המדידה הראה כי מקור ההבדלים בין המתבגרים Duncan ניכור שבזהות האני. ניתוח שהשתתפו במסע לבין המתבגרים שלא השתתפו בו הוא הפער שקיים בין תוצאות המדידה חודשיים לאחר המסע לבין התוצאות שנה אחר כך. הבדלים אלו מוסברים בדינמיקה האישית והחברתית של היוצאים למסע לעומת חבריהם שלא השתתפו בו, וכן בהשפעותיה על הממדים האידיאולוגיים שבזהות האני.

הורדת קובץ המאמר
תפריט