שינוי מקום עבודה: הזדמנות להתחדשות עצמית של מורות לאורך הקריירה

שינוי מקום עבודה: הזדמנות להתחדשות עצמית של מורות לאורך הקריירה

A change of workplace: An opportunity for
teachers' self-renewal during their careers

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

במשך שנים רבות נתפס מקצוע ההוראה כמקצוע "שמרני", שממלאי התפקיד בו מעדיפים את השגרה וחוששים מפני שינויים כלשהם בעבודתם. אבל בשנים האחרונות אנו עדים למעברי קריירה מגוונים שמבצעים מורים: מעבר להוראה במקצוע אחר, מעבר לעבודה בבית ספר אחר או מעבר להוראה בשכבות גיל השונות מאלו שהוסמכו להם המורים. המאמר הנוכחי 1 מנסה להפנות את הזרקור לתופעה זו ולהשלכותיה על מהלך הקריירה של המורה. בהתבסס על ראיונות עם תשע מורות שהתנסו במעברי קריירה בין-ארגוניים בתקופת אמצע החיים שלהן, המאמר מסרטט את שלבי המעבר, נוגע במניעיו ומקדיש דיון נרחב לתוצאותיו החיוביות שבאות לידי ביטוי בהתחדשותן העצמית של המורות. בנוסף לכך המאמר מפנה את תשומת הלב לגורמים שהשפיעו על תוצאותיו של המעבר, ומסיים בהשפעות המחקר על קיום מעברי קריירה ממוסדים במערכת החינוך.

Abstract

For many years, the teaching profession was perceived as a "conservative" profession whose practitioners preferred routine and shied away from any kind of change in their work. In recent years, however, we have witnessed a range of career shifts by teachers: the shift to teaching a different subject, the shift to working in a different school, or the shift to teaching agegroups that differ from the ones they had agreed to teach. The present paper attempts to train the spotlight on this phenomenon and its implications for the course of the teacher’s career. Based on interviews with nine teachers who experienced mid-life inter-organizational career shift, the paper sketches the stages of the shift, touches upon its motives, and devotes an in-depth discussion to its positive results, which are reflected in the teachers' self-renewal. In addition, the paper calls attention to the factors that influenced the results of the shift, and concludes with the effects of the research on the occurrence of formal career shift in the education system.

הורדת קובץ המאמר
תפריט